Pestrá paleta přihlášených do výběru kosmonautů ESA

Sdílet:


Dne 18. června bylo uzavřeno první kolo přihlášek do oddílu kosmonautů ESA. Výběr se koná po jedenácti letech. Uchazeči o pozici kosmonauta napříč celou Evropou nyní mohou napjatě čekat další krok ve výběru.

Ač ještě nejde o finální čísla, už teď víme, že přihlášku podalo více než 22 tisíc kandidátů. Během posledního konkurzu na kosmonauty ESA v roce 2008 byl počet zájemců, kteří dodali lékařské potvrzení a dokončili on-line aplikační formulář, přesně 8413.

V rámci tohoto výběrového kola také podalo přihlášku více než 200 osob na nově ustanovenou pozici kosmonauta s tělesným postižením. Z celkového počtu přihlášek pak bylo zhruba 5400 (tedy 24 procent) od žen. V roce 2008 to bylo jen 15,5 procenta.

Výběr kosmonautů 2021 je první, kdy jej ESA otevřela zájemcům s tělesným postižením. Předpokládá se, že úspěšný kandidát bude spolupracovat s ESA na stanovení požadavků nutných pro to, aby mohl jako kosmonaut pracovat coby profesionální člen posádky na budoucí kosmické misi.

Přihlášky dorazily ze všech členských i přidružených států. Sem patří Litva, jejíž občané se mohli přihlašovat do výběru na základě nového statutu země coby přidruženého státu ESA.

Od uzavření přihlášek 18. června 2021 do veřejného oznámení vybraných kosmonautů koncem roku 2022 se bude proces výběru kosmonautů ESA skládat ze šesti postupných kroků.

Prvním je vyhodnocení. Během této fáze budou přihlášky posuzovány na základě dodaných dokumentů, údajů v aplikačním formuláři a dotazníku vyplněném coby součást aplikačního procesu. Kandidáti na kosmonauta s tělesným postižením pak projdou lékařským vyšetřením.

Kandidáti budou na konci každého kroku informováni, zdali jejich přihláška postoupila do dalšího kola. Trpělivost v každopádně zásadní, protože celý výběrový proces zabere půldruhého roku.

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher uvádí, že se agentura snažila prostřednictvím náborové kampaně přilákat širokou paletu uchazečů, což se podařilo. Nyní je před agenturou výzva v podobě výběru těch nejlepších evropských kandidátů.

„Vytvoření rezervního oddílu kosmonautů, společně s výběrem čtyř profesionálních kosmonautů a jednoho kosmonauta s tělesným postižením nabídne více příležitostí pro zájemce než kdy dříve. Jak je však patrné z těchto úvodních čísel, o tyto vysněné pozice ve vesmíru je stále obrovský zájem,“ doplňuje.

„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se přihlásili, a to za váš čas a úsilí, které jste do projektu vložili. Vážíme si vaší trpělivosti, protože náš tým pracuje na zajištění férového a důkladného výběru. Zároveň chci připomenout všem se zájmem o vesmír, že pozice kosmonauta není jedinou příležitostí v ESA.“

„V následujících letech budeme hledat širokou paletu kosmických profesionálů a chtěl bych vás vyzvat, abyste sledovali tyto možnosti na webové stránce pracovních příležitostí ESA.“

Ředitel pilotovaného a robotického průzkumu v ESA David Parker doplňuje: „Je potěšující vidět větší genderovou vyváženost kandidátů na tento výběr kosmonautů. Čísla ale zároveň ukazují, že je ještě hodně toho, co můžeme udělat pro dosažení genderové vyváženosti v kosmickém sektoru.“

„Reprezentovat všechny části naší společnosti je úkol, který bereme velmi seriózně. Jsme zvědavý, kteří z těchto kandidátů se přidají k našemu stávajícímu oddílu kosmonautů a stanou se tak našimi zástupci jak na Zemi, tak ve vesmíru.“

Přesné počty a geografické rozlišení přihlášek bude uvolněno hned, jakmile bude k dispozici. Pravidelné aktualizace o výběru kosmonautů ESA pak budou zveřejňována na webové stránce Your Way To Space.

Pro informace o dalších příležitostech, které nabízí ESA, navštivte stránku pracovních příležitostí ESA.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky