Partnerství ESA a Velké Británie na novém testovacím zařízení pro raketové motory

Sdílet:


V polovině prosince byla oficiálně zahájena stavba nového britského testovacího zařízení NSPF (National Space Propulsion Facility). ESA k němu poskytuje technický dohled a financování. Zařízení bude vybaveno nejmodernější infrastrukturou pro testování těch nejsilnějších raketových motorů využívaných pro změny oběžných drah.

Zařízení NSPF se bude nacházet ve Westcott Venture Park v Buckinghamshire, což je historické centrum britského raketového výzkumu.

Nové zařízení je určeno k testování raketových motorů pro provoz v kosmickém prostředí. Proto je navrženo tak, aby bylo schopné simulovat podmínky kosmického vakua. Zkoušet má přitom i nejsilnější raketové motory pro družice schopné generovat až 1300 N tahu.

Schopnost urychlovat družice je základním předpokladem úspěchu jakékoliv kosmické mise. Abychom citovali Isaaca Newtona: „Na každou akci připadá adekvátní a opačná reakce.“ S tím, jak kosmické mise rostou nebo míří do vzdálenějších končin vesmíru, musí odpovídajícím způsobem růst i motory, na něž spoléhají.

„Jsou chvíle, kdy jedna silnější pohonná jednotka nabízí mnohem lepší výstupy, než svazek menších motorů,“ komentuje vedoucí sekce pohonné techniky v ESA Mark Ford.

„Rozsah motorů, které jsme zde schopni testovat, může sloužit například nejtěžším telekomunikačním družicím, sondám podílejícím se na mezinárodní misi návratu vzorků hornin z Marsu MSR (Mars Sample Return) a dalším výpravám k Měsíci či planetám.“

Zařízení vybavené silnými čerpadly k udržování podmínek vakua bude nabízet tři operační režimy: jednak odpovídající tlaku při hladině moře, jednak odpovídající tlaku ve výšce 20 km a jednak odpovídající tlaku ve výšce 100 km.“

„Když je nyní testovací buňka na svém místě, provede ESA přejímku zařízení, po níž bude předáno k provozování Výborem pro vědecká a technologická zařízení Velké Británie,“ dodává Mark Ford. „Zařízení se pak stane autoritou pro testování raketových motorů kosmických misí pro Velkou Británii i Evropu.“

Program ESA SGTP (General Support Technology Programme) investoval zhruba 4,5 mil. eur do návrhu, vývoje a postavení zařízení, a to ve spolupráci s UKSA (United Kingdom Space Agency) a britskými průmyslovými partnery. Mezi nimi je výrobce raket a kontraktor Nammo UK.

Úvodní zkouška motoru je plánovaná na první čtvrtletí roku 2021. Nammo má odzkoušet motor HTAE (High Thrust Apogee Engine), který s podporou ESA vzniká pro budoucí mise na Mars. Firma pak bude pokračovat s komerčním testováním svého motoru 1C a vývojem ACE 25. Tím dojde k návratu testování velkých komerčních raketových motorů do Velké Británie.

Zařízení bude k dispozici pro širší využití zhruba v polovině roku 2021. Velké množství výrobců motorů už nyní vyjádřilo svůj záměr využívat toto zařízení, které významně rozšiřuje evropské testovací kapacity motorů.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky