One ESA: interaktivní cesta napříč středisky ESA!

Sdílet:


Evropská kosmická agentura je velmi rozsáhlá organizace zaměstnávající více než 5000 osob v devíti různých lokalitách. Jak spolupracují, kterak dosahují společných cílů a jak připravují unikátní vesmírné mise?

Interaktivní verze One ESA (Jedna ESA) probouzí k životu stránky brožury a nabízí přehled středisek ESA plus toho, co se v nich odehrává. Můžete kliknout a listovat, abyste si vybrali obsah a zjistili, jak ESA plánuje vědecké mise, jak naši planetu udržuje v bezpečí, jak pro nás zajišťuje komunikaci nebo jak vyvíjí silnější a efektivnější evropské rakety.

Každé z devíti středisek ESA je místem špičkových činností ve specifických aktivitách, přičemž všechny jsou propojeny za jedním cílem – a tím je podpora společných misí. Interaktivní prvky on-line publikace vám dovolí prověřit si znalosti o každé lokalitě ESA díky tlačítkům „Did you know?“ (Víte, že…?).

Interaktivní verze má rozšířit rozsah publikace a zpřístupnit ji širší a globálnější veřejnosti. Odkaz může být sdílený on-line, přičemž nabízí pestrý a zábavný úvod do misí a středisek ESA.

Brožura One ESA – interaktivně (a anglicky).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky