On-line záznam konference Gate2Space a přednášek realizovaných v rámci Czech Space Week 2020

Sdílet:


Pro zástupce firem a akademických subjektů, kteří se v rámci festivalu kosmických aktivit Czech Space Week (jehož kompletní seznam přednášek ke shlédnutí naleznete zde) nestihli či nemohli zúčastnit konference Gate2Space, Vám přinášíme záznam její záznam, který si můžete prohlédnout buď v celku, nebo po jednotlivých prezentacích.

V pořadí již 7. ročník konference Gate2Space pořádalo Technologické centrum AV ČR (TC) a Ministerstvo dopravy ČR (MD). Hlavním cílem konference již bylo tradičně informovat o příležitostech v oblasti zapojení firem do projektů Evropské kosmické agentury (ESA), kosmických programů EU a dalších projektů jiných institucí i o přehledu účast ČR ve volitelných programech ESA. V roce 2020 byl celkový příspěvek ČR do ESA 59,5 milionu euro. Díky principu geografické návratnosti se po odečtení režijních nákladů ESA vrací tyto prostředky zpět do ČR ve formě zakázek pro firmy a příležitostí pro vědecká pracoviště.

V ČR doposud s ESA spolupracuje na 60 firem a 25 vědeckých pracovišť. Podnikatelským inkubátorem ESA BIC prošlo na 21 start-upů a další se na svůj vstup do inkubačního programu připravují. Za dobu plného členství ČR v ESA bylo realizováno již více než 350 technologicky vysoce náročných projektů.

Bližší informace o alokacích ČR v jednotlivých programech ESA najdete zde:

Další příležitosti přináší také účast v kosmických programech EU a rámce vypisované agenturou GSA, která od roku 2012 sídlí v pražských Holešovicích. Agentura GSA od nového roku významně rozšíří svoji působnost a kompetence o další kosmické programy EU a bude transformována na novou Agenturu EU pro kosmický program.

Program konference Gate2Space
– kliknutím na obrázek stáhnete pdf verzi
s vloženými odkazy na shlédnutí
jednotlivých přednášek.

V lednu 2021 také dojde ke vzniku zastřešujícího Kosmického programu EU (Program), který nově zastřeší doposud samostatné programy družicové navigace Galileo a EGNOS, pozorování Země, Copernicus a rámec pro sledování provozu na oběžných drahách, SST. Nově se Program rozšíří o komponentu družicové telekomunikace, Govsatcom a také komponentu sledování blízkého okolí Země, která v sobě kromě SST bude zahrnovat i sledování kosmického počasí (SWE) a blízkozemních planetek (NEOs). Dalšími oblastmi zájmu EUSPA bude problematika nosných raket či podpora inovací. Zároveň dojde k většímu propojení doposud samostatných programů (nově elementů Programu).

Financování rozvoje služeb Programu, downstream sektoru nad daty z družicových systémů EU i rozvoje některých kosmických technologií bude financováno z rámcového programu EU Horizon Europe. Klíčová část rozvoje kosmických segmentů družicových systémů EU se však bude připravovat v programech či v těsné spolupráci s ESA.

O detailním výčtu úkolů EUSPA ještě probíhají jednání, nicméně již teď je jasné, že EUSPA oproti významně rozšíří portfolio svých činností (min. od Galileo a EGNOS i k ostatním výše uvedeným komponentám Programu).

Jaké novinky jsou po roce 2020 v Kosmickém programu EU a jeho komponentách připravované se můžete podívat v následujících prezentacích:

Prezentaci o příležitostech v Rámcovém programu pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v EU „Horizon Europe“ a jeho prioritách pak najdete zde.

K prioritám a Národního kosmického plánu patří i „inovativnost“ a stimulování a zrychlení transferu vědomostí a technologií. Právě na naplnění těchto cílů pracuje „ESA Technology Transfer Broker“, jehož činnost v ČR zajišťuje Technologické centrem AV ČR (TC). Role technologického brokera je napomoci s vyhledáváním a zpracováváním technologií ze space sektoru pro non-space sektor. Tyto technologie poté mají pomoci firmám z non-space sektoru ke skokovému růstu díky okamžité konkurenční schopnosti ve formě vývoje nového produktu, významného zlepšení technických parametrů současné produkce nebo ve formě digitalizace či automatizace.

V přednášce Technologický transfer s ESA si můžete poslechnout o příkladech dobré praxe nebo o kosmické technologii ve formě trojitého sensoru, jež je využitelný v oblasti smart-cities.

Pro malé a střední podniky je důležitá informace o ESA SME office i o registraci do EMITS či určení technické připravenosti specifické technologie (TRL). 

TC také připravilo přednášky o financování projektů technologického transferu ‚SPARK Funding‘, o rozvoji inovačních kapacit SME firem, o Enterprise Europe Network a spolupráci s evropskými výzkumnými infrastrukturami nebo o podpoře rychlého růstu technologicky orientovaných firem.

Pro firmy a akademické instituce, jejichž projektové návrhy vyžadují před podáním do ESA vystavení autorizačního dopisu od Ministerstva dopravy, byla připravena návodná informace a nový formulář k vyplnění.   

Všechny přednášky z konference Gate2Space jsou ke zhlédnutí zde.

Na všechny otázky Vám rádi odpovíme. Kontaktujte delegáty skrze e-mailové adresy uvedené v jednotlivých prezentacích či na tomto odkazu.

Rubriky