Ohlédnutí za Czech Space Week

Sdílet:


Poslední listopadový týden patřil již 5. rokem největší české akci zaměřené na kosmické aktivity – Czech Space Week. Ovšem letošní ročník měl díky českému předsednictví v Radě EU značný evropský přesah. Akci pořádalo Ministerstvo dopravy spolu s agenturou CzechInvest za podpory generálního partnera TRL Space Systems a dalších partnerů, mezi kterými nechyběly Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) a Evropská kosmická agentura (ESA). V rámci celého týdne se uskutečnila řada akcí s různým zaměřením, ať´ zaměřených na podporu startupů a průmyslu nebo zaměřených na možnosti, které nabízí Kosmický program EU, Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) nebo Evropská kosmická agentura (ESA) pro studenty.

Stěžejní akcí byla v rámci Czech Space Week zejména jeho hlavní konference Space2Business, věnovaná startupům, průmyslu, studentům a akademické sféře a novým výzvám v rámci Kosmického programu EU, Projektů ESA atd., která se konala ve dnech 28.-29. 11. Souběžně během obou dnů probíhalo Národní Uživatelské Copernicus Fórum, které se v rámci svých tematických bloků věnovalo mimo jiné i využití dat z Copernicus v souvislosti s dopady války na Ukrajině. Dne 30. 11. uspořádalo Ministerstvo Obrany ve spolupráci s MD seminář „Defending European Interests in Space“ který se věnoval aktuálnímu tématu vzájemného propojení obrany a vesmíru, a to především v souvislosti s aktuálním politickým vývojem ve světě a možnostem hrozeb v kosmickém prostoru. Zároveň se tentýž den uskutečnila akce pod názvem Space 4 Women, která ukázala že ženy a kosmické aktivity mají k sobě blíže, něž by se mohlo zdát. Další akcí v rámci Czech space Week a CZ PRES v kosmických aktivitách byl seminář pořádaný MZV a MD ve dnech 30. 11.-1. 12. a zaměřený na Posílení potenciálu vesmírné spolupráce s Indo-Pacifikem, jakožto možnou oblastí pro export české kosmické průmyslové a startupové scény.

Czech Space Week měl nejen evropský přesah, ale také se konal napříč celou Českou republikou, kdy do akce se zapojila řada organizací, zejména hvězdáren, jednalo se o akce:

  • Vesmírné Česko: Hvězdárna a planetárium Teplice a Techmania Science Center Plzeň, Technologické centrum Hradec Králové, Ústí nad Labem, Hvězdárna Ždánice, Astronomický ústav AV ČR
  • Kulatý stůl na téma kosmické vzdělávání a výzkum, Hvězdárna a planetárium Brno
  • Svět planet, Hvězdárna Uherský Brod
  • Pozorování noční oblohy, Hvězdárna uherský Brod
  • Výstava novinky na obloze, iQLANDIA Liberec
  • Co je nového v kosmonautice? Co se chystá? A jaká je česká stopa ve vesmíru? Hvězdárna Žebrák
  • Příští zastávka: Vesmír, Planetum Praha

Rubriky