Oběžná dráha Země, Měsíc, Mars: ambiciózní jízdní řád ESA

Sdílet:


S cílem zajistit pro Evropu významnou roli v kosmickém průzkumu a těžit tak z mnoha vědeckých, ekonomických a sociálních benefitů zveřejnila ESA svůj nový plán průzkumu. Stalo se tak poté, co jej předložila své Radě, což je nejvyšší rozhodovací orgán agentury.

Dokument pojmenovaný Terrae Novae 2030+ (latinské označení pro „nové světy“) vytyčuje cestu pro Evropu, aby zachovala svoji roli v kosmickém průzkumu pro budoucí prosperitu.

„Nový dlouhodobý jízdní řád průzkumu je nyní vytvořená pro vedení politiků, kteří v konečném důsledku provádí rozhodnutí o tom, jak daleko pustí Evropu na cestě průzkumu hlubin vesmíru,“ konstatuje ředitel ESA pro pilotovaný a robotický průzkum David Parker.

„Terrae Novae není literárně toliko o zkoumání nových světů, ale popisování bezbřehých příležitostí pro objevy, ekonomický růst a inspiraci vyjadřuje také naše ambice pro budoucí evropské inovátory, vědce a průzkumníky.“

„Kdokoliv může tento jízdní řád využít k tomu, aby se naše třídílná vize stala realitou: aby pokračovala naše silná přítomnost na nízké oběžné dráze Země, abychom ve třicátých letech poslali první evropské kosmonauty na průzkum Měsíce a abychom připravili Evropu na historicky první výpravu člověka na Mars.“

Zatímco kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová pokračuje v misi Minerva na Mezinárodní kosmické stanici, tak první Evropský servisní modul pro kosmickou loď Orion čeká na start a začíná se rozjíždět výroba modulů pro lunární stanici Gateway. ESA se ale už nyní poohlíží po nových projektech. Mezi ně patří přistávací modul E3L (European Large Logistic Lander) navržený k podpoře pilotovaného průzkumu Měsíce nebo sonda ERO (Earth Return Orbiter), která má od Marsu přivézt drahocenné vědecké vzorky v rámci společné kampaně NASA/ESA MSR (Mars Sample Return).

Na tomto základě široká paleta nových kandidátských misí čerpá z unikátních schopností a možností ESA: od kosmické dopravy (včetně budoucích nosičů) po provoz, technologii, komunikaci, navigaci, aplikace a komercionalizaci. Základní schopnost vypouštět a dopravovat náklad na nízkou oběžnou dráhu Země, k Měsíci a Marsu je sjednocujícím prvkem, který zajišťuje neustálé vědecké objevy a vývoj technologií. Stejně jako zajišťuje, že Evropa zůstává na špici v oblasti kosmického průzkumu.

Jak vysvětluje generální ředitel ESA Josef Aschbacher: „Kosmický průzkum nabízí více než jakákoliv jiná aktivita unikátní směs zvědavosti a příležitosti – zvědavost vydat se do neznáma při hledání nových obzorů a znalostí; příležitost pak vrátit společnosti výhody z těchto cest plynoucí.“

„Nyní vyzývám naše politické činitele, aby stanovili úroveň evropských ambicí. Aby ESA společně se všemi zapojenými stranami mohla přetavit tento strategický plán v realitu.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky