Nový výzkum sumarizuje nárůst hladiny moří

Sdílet:


Růst hladiny moří je bez diskuse jedním z nejzávažnějších dopadů klimatické krize. Zatímco používání družicových dat k monitorování toho, kterak se mění výška mořské hladiny poskytuje zásadní data, satelity plní i další role. Třeba měří teplotu mořské vody nebo studují tání ledovců, což přispívá k nárůstu hladin moří. Přitom důvěra v přesnost těchto měření je klíčová. Výzkum financovaný ESA nyní potvrzuje, že tato čísla jsou přesná.

Globální střední výška hladiny moře narostla o více než 3 cm za dekádu od doby, kdy bylo v devadesátých letech započato s přesným měřením.

Přibližně třetina nárůstu hladiny moří jde na vrub tepelné expanzi: jak se mořská voda otepluje, tak roste její objem. A skoro za dvěma třetinami nárůstu hladiny je dodávání nové vody, především z tajících ledovců v Antarktidě a Grónsku. Ale jde též o vodu dodávanou z pevnin, zvláště pak z čerpání podpovrchových zásob.

Zatímco všichni chápeme, že hladina moří roste v souvislosti s oteplováním Země, tak vědci potřebují pochopit, cože přesně se děje. A to vyhodnocováním podílu různých zdrojů na celkové změně mořské hladiny. Jinými slovy, vyhodnocují rozpočet růstu mořské hladiny.

Změna v objemu globálního oceánu může být vyčíslena stanovením individuálních podílů z Grónských a Antarktických ledových pokryvů, světových ledovců a změnách v množství vody v pevninských zásobnících. Krom toho může být měřena přímo družicemi sledujícími drobné změny v gravitačním poli Země, které jsou způsobené právě změnami v ledních nebo vodních masách.

Iniciativa CCI (Climate Change Initiative) ESA vytváří mimořádně kvalitní a dlouhodobé záznamy o základních klimatických proměnných, včetně několika údajích spojených s mořskou hladinou. V rámci projektu CCI Sea Level Budget Closure Project, kterého se účastní konsorcium evropských výzkumných institucí, vyhodnotilo tyto záznamy, analyzovalo je, doplnilo o oceánografická měření a numerické modely.

Výzkum, který proběhl pod vedením Dresden University of Technology, potvrzuje, že součet příspěvků k celosvětovému oceánu a růstu jeho hladiny se shoduje s celkovou změnou mořské hladiny, kterou přímo pozorují družice.

Hlavní autor studie Martin Horwath to komentuje: „Sestavení tohoto úplného obrazu a jeho převedení na hladinu oceánů vyžadovalo nejen pokročilé datové sady z družic dálkového průzkumu Země a techniky modelování. Znamenalo též zapojení odborníků z různých disciplín, kteří přiložili ruku k dílu.“

„Část našich výsledků se dostala do stávající Šesté hodnotící zprávy IPCC. Nyní pracujeme na úplné časové sadě a její dokumentaci.“

Jérôme Benveniste z ESA poznamenal: „Toto je ovoce kontinuity ve výzkumu a vývoji analýzy dat pozorování Země, kterou umožnila iniciativa ESA Climate Change Initiative. Krása výsledků spočívá v koherenci všech proměnných CCI Essential Climate Variables, které, když jsou dobře připraveny a sestaveny, dávají přesný obrázek o našem klimatu a jeho trendu. Práce nekončí u tohoto působivého milníku, stále zbývá zodpovědět otázky týkající se proměnlivosti klimatu a jejího vývoje.“

Jérôme Benveniste z ESA poznamenává: „Toto je ovoce z komunity věnující se vývoji a použití analýz dat dálkového průzkumu Země, která je možná díky iniciativě ESA CCI (Climate Change Initiative). Krása výstupů leží v koherenci všech základních proměnných, která – pokud je dobře připravena a sestavena – nám nabízí jasný obrázek na klima a trendy jeho vývoje. Práce přitom nekončí u tohoto působivého mezníku, protože stále zůstávají nezodpovězené otázky ohledně změn klimatu a jejich vývoje, které je třeba zodpovědět.“

Výsledky jsou v souladu s předchozími studiemi, ovšem díky pokrokům v analýze nabízejí vyšší míru jistoty. Tato vylepšení zajišťují lepší specifikaci limitů skrze všechny prvky týkající se hladiny moře.

Výsledky však také vyžadují další zlepšení v chápání družicových měření a příslušných fyzikálních procesů. Například pomalé deformace pevného povrchu pod oceány ovlivňují družicová pozorování. Tyto efekty potřebujeme oddělit od dění v samotných oceánech.

Benjamin Gutknecht z Drážďanské technické univerzity k tomu dodává: „Je důležité být maximálně transparentní ohledně toho, kterak výsledky závisí na použité metodice. Například naše čísla o změně hmotnosti oceánů se poněkud změnila, když jsme zlepšili způsob výpočtu přenosů hmoty v pevné zemi. Proto je zapotřebí dalšího zkoumání, abychom byli schopni rozlišovat mezi různými procesy přesunu hmoty v zemském systému.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky