Nový rack pro experimenty míří na kosmickou stanici

Sdílet:


Až japonská nákladní loď HTV-9 odstartuje 20. května 2020 k Mezinárodní kosmické stanici, ponese ve své hermetizované části kus Evropy. Půjde o evropskou kontejnerovou skříň na experimenty EDR-2 (European Drawer Rack, zkráceně „rack“), která bude umístěná v laboratoři ESA Columbus a který nabídne nové úžasné příležitosti pro vědu ve vesmíru.

Laboratoř Columbus létá ve výšce 400 km nad našimi hlavami jako nedílná součást Mezinárodní kosmické stanice už dvanáct let. Její vybavení dovoluje evropským vědcům realizovat experimenty napříč různými obory včetně biologie, metalurgie a fyziky, stejně jako provádět radiační měření nebo testovat v mikrogravitaci nové technologie.

S tím, jak Mezinárodní kosmická stanice vstupuje do dvacátého roku svého provozu, tak se EDR-2 stane součástí rozsáhlé modernizace laboratoře Columbus, díky níž bude možný rychlejší a flexibilnější přístup pro výzkumníky ze Země. Kontejner byl vyvinutý průmyslovými týmy pod vedením firmy Thales Alenia Space Italy v Turíně.

Zařízení nabídne prostor na provádění experimentů tím, že jim zajistí energii, datovou komunikaci, chlazení, přívod dusíku a odvětrávání.

Rob Postema z průzkumných systémů ESA k tomu uvádí: „Skříň je založena na zjednodušené architektuře schopné pojmout různé typy menších přístrojů o různých rozměrech a hmotnosti. Dokonce jsme s její pomocí schopni zajistit podporu i externím experimentům: stačí jen, že jsou v kabině laboratoře Columbus.“

„Racky“ jsou navržené tak, aby se mohly použít v jakémkoliv laboratorním modulu ISS, přičemž mají rozměry větší lednice. Na ISS přilétají na palubě japonských nákladních družic HTV. Na stanici je přitom manipulace s nimi poměrně snadná, protože jsou ve stavu beztíže.

K prvním třem experimentům plánovaným pro instalaci v EDR-2 je 3D tiskárna kovových součástek, přístroj zkoumající zrnité materiály a zařízení studující tepelný přenos.

ESA chce využít 3D tiskárnu k vytvoření kovových částí pomocí technologie dodatečného přidávání: jde o proces považovaný za další důležitý krok na cestě k výrobě součástek a celých struktur ve vesmíru.

Experiment VIP-GRAN bude řešit, kterak se částice chovají v mikrogravitaci, což nám lépe pomůže pochopit fyzikální pravidla, jimiž se řídí. Mezi sledované jevy bude patřit studium toho, kterak se částice navzájem blokují, když proudí malými otvory.

Experiment HTH (Heat Transfer Host) bude pokračovat ve zkoumání konvekce, které dlouhodobě dělá ESA: jde o proces transferu tepla vzduchem a kapalinami. Studium tohoto procesu ve vesmíru dovolí výzkumníkům pohlédnout na jádro celé mechaniky, aniž by se jim do cesty stavěla gravitace. To by mělo pomoci zlepšit budoucí chladicí systémy družic, stejně jako zpřesnit počítačové modely používané na Zemi a aplikované na elektroniku, jako jsou třeba chytré telefony nebo počítače.

Tyto experimenty jsou přitom prvními v dlouhé řadě plánované pro toto nové zařízení.

Rack EDR-2 nenahradí původní EDR, ale bude s ním fungovat souběžně. Zásluhou toho vzrostou možnosti výzkumu a demonstrací technologií ve vesmíru. EDR-2 navíc bude těžit z dalších modernizací laboratoře Columbus, zlepšení řízení datového toku a zvýšení datové kapacity pro vědce ovládající své experimenty z laboratoří na Zemi.

EDR-2 a většina jeho experimentů bude řízena ze střediska CADMOS (Centre d’Aide au Développement des activités en Micro-pesanteur et des Opérations Spatiales), která se nachází ve francouzském Toulouse. Zde je přitom k dispozici inženýrský model zařízení, na němž lze testovat přístroje a připravovat provoz experimentů, stejně jako provádět srovnávací experimenty přímo zde na Zemi.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky