Nové družice budou poskytovat inovativní kosmické služby

Sdílet:


Série deseti družic bude výstupem tříletého kontraktu, který byl podepsaný mezi výrobcem AAC Clyde Space UK a ESA. Spolufinancovat jej bude UKSA (UK Space Agency).

Malé družice mají za úkol podpořit inovace tím, že umožní firmám vyvinout novátorské služby využívající konstelací za použití snímků a dat získaných přímo z vesmíru mnohem levnějším způsobem, než tomu bylo dosud.

To dovolí společnosti AAC Clyde Space UK dodávat podobné služby konstelací jejím klientům. Projekt také zahrnuje významnou expanzi výrobní kapacity firmy.

Mezi dneškem a polovinou roku 2021 dodá AAC Clyde Space předběžný návrh pro své služby konstelace další generace a pro zvýšení kapacity objemu výroby družic. Zapojeno bude využití nových technologií pro konstelace, pohon, mezidružicovou komunikaci, bezpečnost, chráněný přenos dat a uživatelské rozhraní.

„Projekt přináší revoluci do naší nabídky vesmír-jako-služba,“ uvádí výkonný ředitel AAC Clyde Space Luis Gomes.

„To nám umožní výrazně snížit cenu každé získané zprávy, každého pořízeného snímku. A podpořit podnikatelské záměry, u kterých dosud nebyly ospravedlnitelné kapitálové výdaje na pořízení a provoz stovek senzorů na oběžné dráze.“

„Základem je, že naši zákazníci se již déle nemusí obávat o přístup do vesmíru, mohou se zaměřit pouze na vylepšování svého obchodního modelu. Tento projekt, pojmenovaný xSpancion, bude sloužit jako katalyzátor nové generace aplikací, které dříve nebyly představitelné.“

Projekt je součástí řady ESA Pioneer Partnership Project, která má za cíl podporovat evropský průmysl při demonstraci nových a pokročilých technologií, systémů, služeb a kosmických aplikací.

„Partnerské projekty ESA generují velké přínosy pro průmysl a členské státy ESA podporou konkurenceschopnosti družicového telekomunikačního průmyslu v Evropě a Kanadě, vytvářením nových přelomových řešení nebo řešení s vysokou přidanou hodnotou,“ komentuje ředitele telekomunikací a integrovaných aplikací v ESA Elodie Viau.

V tomto partnerském projektu bude AAC Clyde Space spolupracovat s britskou softwarovou společností Bright Ascension, poskytovatelem služeb D-Orbit UK, dále se Satellite Applications Catapult a školami University of Strathclyde a Alden Legal UK.

Výkonný ředitel UKSA (UK Space Agency) k tomu poznamenává: „Tento zásadní projekt umožní AAC Clyde Space vyvinout špičkové technologie včetně mezidružicové komunikace ke zvýšení datové prostupnosti. Díky tomu zůstane Velká Británie v přední linii globálního trhu s malými družicemi.“

„Vyrábět družice rychleji a ve vyšších objemech není důležité jen pro splnění rostoucí poptávky po službách, na kterých jsme závislí. Stejně tak tato schopnost podpoří vypouštění malých družic z Velké Británie v příštích letech.“

„Velká Británie je předním investorem v telekomunikačním výzkumu, což je i důvodem stávající investice ve výši 250 mil. liber do projektů ESA. Jsou tak podpořeny inovativní společnosti jako právě AAC Clyde Space.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky