Nová podoba emblému astronautů ESA

Sdílet:


V říjnu 2022 aktualizovaný emblém kosmonautů ESA přivítal nejnovějšího přidruženého člena ESA, Slovensko. Nový emblém obsahuje slovenskou vlajku, čímž pokračuje jeho desítky let trvající vývoj reflektující rozrůstající se rodinu ESA.

Dne 13. října 2022 se Slovensko stalo přidruženým členem ESA, čímž stvrdilo dlouhodobou spolupráci s ESA datující se zpětně do roku 2010. Znamená to, že ESA má nyní 22 členských států a čtyři přidružené členy, stejně jako dohodu o spolupráci s dalšími čtyřmi zeměmi EU a Kanadou. Slovenské členství představuje potvrzení silného závazku ESA zpřístupnit vesmír pro každého.

Mezinárodní spolupráce je srdcem ESA od jejího založení v roce 1975. ESA začala s deseti členskými zeměmi, přičemž postupně rostla a stala se komplexní evropskou kosmickou agenturou, která pomáhá svým členům spolupracovat a sdílet společné cíle v kosmickém sektoru.

Agenturní emblém ESA, který nesou všichni astronauti ESA, oslavuje tuto jedinečnost a reprezentuje to, co země dokážou společně s ESA. Neformálně je známý jako „emblém vlajek“, přičemž jeho podoba byla nyní aktualizována přidání vlajky Slovenska.

Edice 2022 emblému ESA nyní obsahuje 27 vlajek, které jsou kolem loga ESA na symbolu agentury „Deep Space“ na modrém pozadí.

Historie vzhledu tohoto emblému ESA je vlastně historií vizuálního příběhu růstu ESA jako agentury. Úplně první emblém, který byl používaný v letech 1975 až 83, byl kruhový. Ovšem obsahoval jen jedenáct vlajek zemí, které byly v té době členskými státy ESA (Irsko se k původní desítce přidalo na konci roku 1975). Vlajky byly seřazeny v oblouku nad původním kulatým logem ESA.

Kruhový „emblém s vlajkami“ byl první, který na sobě měl astronaut ESA v kosmickém prostoru. Během mise Spacelab-1 v roce 1983 astronaut ESA Ulf Merbold měl tento emblém na levé části svého letového skafandru; společně s obdélníkovým emblémem s názvem ESA na pravé straně hrudi (NASA měla striktní pravidla o umístění a typu emblémů, které mohli na letových skafandrech mít astronauti z partnerských agentur).

Emblém se vyvíjel s tím, jak agentura rostla. Bylo potřeba, aby na něm bylo více a více vlajek členských států. Stejně tak musel pojmout novou podobu loga ESA s tím, jak se měnila vizuální identita agentury.

V letech 1986 až 95 kruhový tvar emblému ustoupil většímu obdélníkovému formátu. Verze roku 1986 měla třináct vlajek, po ní pak následovaly aktualizovaná a přestylizované verze mezi lety 1995 a 2015. Měly od 14 do 22 vlajek: podle toho, jak k ESA přistupovaly nové členské země.

V roce 2019 emblém literárně uzavřel kruh, když došlo ke změně designu na kruhový formát původního návrhu z roku 1975.

Nový kruhový emblém je menší než dřívější obdélníkové, což je mnohem praktičtější pro kosmické skafandry. Stejně tak kruhové uspořádání vlajek usnadňuje jejich budoucí přidávání, což je chytré řešení, neboť ESA v příštích letech bude pokračovat v růstu.

Poprvé byl emblém vydaný v roce 2020: obsahoval 25 vlajek, protože krom členských států na něm byly i vlajky Kanady a spolupracujících států. Nyní poprvé obsahuje také přidružené země, včetně právě vlajky Slovenska.

Emblémy astronautů jsou základní součástí vizuální identity ESA a kosmické historie. Když astronautka ESA Samantha Cristoforettiová uskutečnila svoji první kosmickou vycházku ve skafandru v červenci 2022 – první, kterou kdy podnikla evropská žena – byla i prvním astronautem, který kdy měl emblém ESA během výstupu mimo loď. Vývoj ale jde vpřed mílovými kroky: když se vracela ze svého druhého kosmického letu na ISS, bylo třeba emblém doplnit o novou vlajku. Slovenskou.

Ať nesené astronauty ESA během historických kosmických misí nebo během veřejných vystoupení na zemi, emblémy jsou malými, leč důležitými symboly. Mají jasné vizuální poslání o ESA coby multinárodní, pestré a spolupracující organizaci – a hrdě prezentují evropskou neustále rostoucí kosmickou rodinu.

Emblémy jsou oblíbených sběratelským artiklem. To potvrzuje i emblém ESA s vlajkami, který je nejvíce prodávaným předmětem v obchodě ESA Space Shop.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky