Nová evropská meteorologická družice popluje na kosmodrom

Sdílet:


První evropská družice MTG (Meteosat Third Generation) je nyní bezpečně na palubě lodi, která pluje napříč Atlantickým oceánem do Francouzské Guayany. Zde ji v prosinci čeká cesta do vesmíru. Jakmile se dostane na geostacionární oběžnou dráhu ve výšce 36 tisíc kilometrů nad rovníkem, tak tato družice nesoucí dva nové extrémně citlivé přístroje nové generace posune předpovídání počasí na mnohem vyšší úroveň.

První družice MTG-I1 (Meteosat Third Generation Imager) plus deset kontejnerů s pomocným vybavením byla naložena na nákladní loď MN Toucan dne 29. září a následně se vydala na dvanáctidenní cestu do Francouzské Guayany.

Když se manažer programu Meteosat v ESA Paul Blythe dozvěděl, že drahocenný náklad opustil přístav ve Fos-sur-Mer, v žertu poznamenal: „Doufám, že tuší, kde Kourou je!“

Všichni byli vzápětí ujištěni, že samozřejmě tuší. A že již již těší, až poletí do Kourou, kde společně s týmem zajišťujícím první fázi předletové kampaně bude na druhé straně oceánu vyčkávat na tuto speciální zásilku.

Vypravení zásilky představovalo konec intenzivního období příprav v továrně Thales Alenia Space v Cannes, kde MTG-I1 procházela závěrečným testováním, integrací a uzamykáním prvků, které budou vyklopeny po dosažení oběžné dráhy. Jde třeba o panely slunečních baterií nebo různé antény.

MTG-I1 nese dva zcela nové přístroje, které budou dodávat špičková data mající pomoci se zlepšením předpovědi počasí: FCI (Flexible Combined Imager) a první evropský fotoaparát blesků LI (Lightning Imager).

FCI má více spektrálních kanálů a je schopen snímkovat ve vyšším rozlišení, než stávající přístroj SEVI (Spinning Enhanced Visible and Infrared) na družicích Meteosat druhé generace (MSG, Meteosat Second Generation).

Přístroj LI zase představuje doplnění evropských meteorologických družic o zcela novou kapacitu. Bude nepřetržitě monitorovat více než 80 procent zemského disku na výboje blesků, k nimž dochází mezi mraky nebo mezi mraky a zemským povrchem.

Nový přístroj umožní detekování závažných bouří hned v úvodních fázích vzniku, čímž se stane klíčovým nástrojem pro vydávání včasných varování. Jeho detektory jsou tak citlivé, že budou schopné detekovat i relativně slabé záblesky při plném denním osvětlení.

MTG-I1 také nese dvojici menších zařízení pro sběr dat z vědeckých přístrojů v odlehlých lokalitách a pro detekci nouzových signálů v rámci vyhledávacích a záchranných služeb.

Jeden z posledních testů v Cannen zahrnoval komplexní „zkoušku rozsahu kompaktních antén“, v jehož rámci byla provedena řada testů radiofrekvenčních nebo elektromagnetické kompatibility. To má zajistit, že žádná část družice neruší nebo neomezuje jinou část přístrojového vybavení.

Paul Blythe vysvětluje: „Speciálním požadavkem, který během vývoje MTG-I1 představoval velkou výzvu, byla ochrana vysoce citlivých přijímačů ultravysokých frekvencí přístrojů DCS (Data Collection Service) a GEOSAR (Geostationary Search and Rescue).“

„Primárními přístroji družice jsou FCI a LI, ale DCS shromažďuje a předává data z bójí, lodí a balónů. GEOSAR pak zachytává nouzové signály pro záchranné služby.“

„Aby bylo zajištěno, že přijímače družice dokáži detekovat slabý signál vyslaný nouzovými vysílači, tak ‘emise’ z družice musí být udrženy na opravdu nízké úrovni, aby nedošlo k přeslechnutí signálu z život zachraňujících zařízení.“

„Z geostacionární oběžné dráhy ve výšce 36 tisíc kilometrů nad zemským povrchem musí družice detekovat slabé signály z malých vysílačů, které obecně mají menší výkon než domácí žárovka.“

Aktuální testy také demonstrovaly citlivost přijímače, přičemž bylo třeba potlačit šum pozadí v testovací místnosti. Dosaženo toho bylo velmi komplexním nastavením bezodrazové komory s absorpčními hranoly, jejichž rozmístění speciálně navrženo tak, že všechny rušivé signály v kritickém ultravysokém pásmu byly utlumeny.

Paul Blythe dodává: „Test byl naprostým úspěchem. Nyní jsme si jisti, že MTG-I1 zajistí kontinuitu této důležité služby, kterou dnes obstarávající družice Meteosat Second Generation.“

Souběžně s testy probíhal od počátku července náročný revizní proces, který má potvrdit, že družice je plně připravena ke startu. Revize byla uzavřena formálním zasedáním kvalifikační a akceptační revizní rady a prohlášením, že může být přikročeno k transportu družice do Kourou.

Podobný revizní proces uskutečnila pro pozemní segment mise i organizace Eumetsat. Výbor zkoumající připravenost ke startu a provozu v také v jejím případě potvrdil zralost projektu a souhlasil s předstartovní kampaní.

Po krátké výměně informací mezi ESA a Eumetsatem pak byl vydán společný formální souhlas s transportem družice na kosmodrom.

Následujících dvanáct dní stráví družice MTG-I1 plavbou přes Atlantický oceán. Jakmile dorazí do Francouzské Guayany, bude nový satelit odeslaný na evropský kosmodrom a připravený k připojení k raketě Ariane 5. Start je zatím plánovaný na prosinec letošního roku.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky