Neuvěřitelný přístroj ASIM: zaměřeno na vzdálené galaxie

Sdílet:


Přístroj ASIM (Atmosphere–Space Interactions Monitor) je prvním zařízením svého druhu na Mezinárodní kosmické stanici. ASIM je přezdívaný „lovec kosmických bouří“, přičemž měří elektrické události v horních vrstvách zemské atmosféry kamerami, fotometry a detektory rentgenového plus gama záření.

Nedávno ASIM nečekaně detekoval unikátní záblesk gama záření přicházející z kosmického prostoru. Výsledky tohoto šťastného pozorování byly publikovány v magazínu Nature.

Instalovaný vně modulu Columbus a navržený tak, aby se zaměřil pod sebe na elektrické výboje v podmínkách bouřek v horních vrstvách zemské atmosféry, nedávno ASIM detekoval další podivný fenomén: záblesk fotonové radiace přicházející z jiné galaxie.

Ukázalo se, že záblesk pochází z výbušné erupce z magnetaru, který se nachází deset miliónů světelných let ve vzdálené galaxii. Magnetary jsou speciálním typem neutronové hvězdy: jde o zhroucené jádro něčeho, co kdysi bývalo superobří hvězdou.

Neutronové hvězdy rotují velmi rychle. Magnetické pole magnetarů je ale zřejmě tak silné, že zpomaluje rotaci, trhá kůru hvězdy a vytváří silné záblesky záření. Zejména rentgenového a gama.

Díky svému návrhu a výkonu je přístroj ASIM schopný zaznamenávat záblesky fotonů záření gama při velmi vysokých rychlostech.

Měření odhalují neočekávaná periodická „blikání“ fotonových záblesků, které má potenciál pomoci objasnit fyziku magnetarů a obecně strukturu neutronových hvězd. Jde o jedno z nejžhavějších témat stávajícího výzkumu. Výsledky byly publikované v prosincovém vydání časopisu Nature.

Od svého vypuštění v roce 2018 zaměstnává ASIM výzkumníky. Ze svého výhodného místa na Mezinárodní kosmické stanici poskytuje kvanta dat týkající se „přechodných světelných událostí“, jako jsou obří elektrické výboje odehrávající se nad bouřkami v horních vrstvách atmosféry.

Krom toho, že jde o málo pochopený fenomén a součást našeho světa, tak tyto silné elektrické výboje mohou dosáhnout stratosféry a měnit chemické složení atmosféry s důsledky pro radiační rovnováhu níže. Zjištění také mohou pomoci zpřesnit klimatické modely.

Výzkumníci zkoumají vztahy mezi pozemskými záblesky záření gama, blesky a elektrickými výboji ve vysokých výškách, a to ve všech ročních obdobích, všude na světě a v různých denních či nočních dobách.

V průběhu ledna byl ASIM přemístěný na nové místo vně kosmické stanice, aby velkoryse udělal místo pro americký technologický demonstrační náklad. Přesun byl provedený robotickou rukou kosmické stanice.

Ze svého nového vyhlídkového bodu – který ovšem sousedí s tím stávajícím – je přístroj ASIM orientovaný jiným směrem. A to mírně směrem k horizontu, namísto dosavadního přímo dolů. To pomůže vědcům zjistit, jak moc ovlivňuje atmosféra procesy elektrických výbojů. Je to jako dívat se na ohňostroj ze strany: tvary si užijete mnohem více, než když jste přímo nad ním.

Přístroj ASIM byl postavený dánskou společností Terma, Dánskou technickou univerzitou, Univerzitou v Bergenu (Norsko) a Valencijskou univerzitou (Španělsko) pro ESA.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky