Na Radě ESA na ministerské úrovni byla podpořena komercionalizace vesmíru

Sdílet:


Celkem 23 členských a přidružených států ESA se zavázalo vložit celkem 117,6 miliónů eur do programu ScaleUp. Stalo se tak na setkání Rady ESA na ministerské úrovni CM22, kdy byla jedním z cílů podpora podnikání a komercionalizace evropského kosmického sektoru. Objem financí překračuje požadovanou cílovou částku o více než 17 procent, což podporuje silnou podporu udržitelnému komerčnímu ekosystému ze strany členských zemí ESA.

ScaleUp spadá pod ředitelství ESA pro komercionalizaci, průmysl a prokuru, které spolupracuje se všemi ředitelstvími ESA na vývoji nových komerčních příležitostí v Evropě. Jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropské kosmické ekonomiky a přinášet jednoznačné socio-ekonomické benefity evropským občanům.

S pomocí výše uvedeného rozpočtu chce ESA vytvořit evropský hub pro rozvoj komercionalizace, kde se nové nápady týkající se kosmonautiky mohou stát komerční realitou.

Program ScaleUp, který podporuje společnosti během celého životního cyklu, má dva prvky. Jednak pomáhá při vývoji podnikání poradenstvím s rozvojem firem, urychlováním procesů, nakládáním s intelektuálním vlastnictvím a službami transferu technologií (ScaleUp Innovate). Jednak s následným škálováním produktů na nové trhy (ScaleUp Invest).

ScaleUp je program zaměřený na podnikání, nikoliv na technologii nebo specifický sektor. Je aplikovatelný v rámci všech programů ESA. Program cílí na začínající firmy, aplikovaný výzkum a inovační centra; stejně jako na zralejší společnosti v kategorii SME (Small/Medium Enterprises), Mid-Caps (podniky se střední tržní kapitalizací) a velké systémové integrátory.

ESA poskytne evropským soukromým investorům jistotu při investicích do domácích vesmírných podniků, které mají globální potenciál. ESA spolupracuje s investory skrze síť Investor Network a usnadňuje přístup ke kapitálu firmám působícím v prostředí New Space, což jim dovoluje růst na globálním trhu. To zvýší evropskou ekonomickou autonomii s růstem trhu nezávislým na ostatních aktérech.

Komercionalizace hraje klíčovou roli při vytváření prosperity ve všech oblastech kosmického sektoru. Generální ředitel ESA Josef Aschbacher uvedl, že ESA by měla „budovat místo, kde se bude dařit evropskému kosmickému podnikání“. Mnoho zástupců v otevřených prohlášeních na setkání na ministerské úrovni vyjádřilo své přání evropské kosmické podnikatele podpořit.

Ilona Lundström vyjádřila silnou finskou podporu pro aktivity na rozšíření inovací a na podporu kapitálového financování pro nové a začínající společnosti v kosmickém sektoru. Péter Szijjártó z Maďarska poděkoval ESA za podpis dohody, která dává malým a středním firmám přístup během příštích pěti lety ke dvěma miliónům eur ročně, což pomůže posílit a vylepšit jejich roli v evropském kosmickém průmyslu.

Zástupce Velké Británie George Freeman uvedl příklady různých komerčních kosmických podniků, které z ekonomického hlediska rostou, přinášejí prosperitu celé Velké Británii a nabízejí příležitosti všem.

Ředitelka ESA pro komercionalizaci, průmysl a prokuru Géraldine Naja to komentuje: „Jsem nadšená ze zapojení do programu ESA ScaleUp. Podporou nejlepší evropské inspirace a inovace, stejně jako zlepšením přístupu ke kapitálu posilujeme evropskou ekonomiku a zůstáváme mezi předními hráči na poli komercionalizace kosmonautiky.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky