MTG

Sdílet:


MTG (Meteosat Third Generation) je novou generací meteorologických družic, která přinese přesnější data pro předpověď počasí a také pro detailnější sledování intenzivních bouřek a dalších meteorologických jevů. Díky svému umístění na geostacionární dráze bude moci poskytovat snímky z dění nad Evropou každých 10 minut. MTG nám tak v důsledku přinese spolehlivější předpověď počasí a možnost se lépe připravit na jeho extrémní projevy. V rámci programu ESA se na přípravě mise podílejí i české firmy.

(C) esa

Družice Meteosat sbírají z oběžné dráhy Země data na předpovídání počasí již od roku 1977, kdy byla vypuštěna první družice Meteosat-1. Tento krok byl také začátkem spolupráce mezi Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v oblasti meteorologických misí. Do té doby státy západní Evropy neměly žádný satelitní systém sledování počasí. Jeho velkou výhodou v porovnání s pozemními a námořními pozorováními je, že poskytuje příležitost sledování velkých oblastí povrchu Země. Koncem roku 2000 se začali přípravné práce na třetí generaci tohoto systému družic. Ta má za cíl být revolučním krokem vpřed pro monitorování klimatu a předpověď počasí v Evropě, pokračující ve stopách dosavadního sběru meteorologických dat z oběžné dráhy naší planety. Takový pokrok bude umožněn díky vyššímu rozlišení pořízených snímků i vysoké kvalitě zabudovaných sondových zařízení a bude významný zejména v oblasti předpovědí počasí na nejbližší hodiny (nowcasting).

Předpovědi tohoto druhu se vztahují primárně na sledování a predikci rychle se měnících povětrnostních jevů, jako jsou například intenzivní bouřky. Dřívější detekce zvyšuje reakční čas, který se v krizových situacích může využít k vydání závažných meteorologických výstrah nebo provádění opatření cílených na zabránění katastrofických následků. Toto rozšíření reakčního prostoru může následně dělat rozdíl mezi bezpečnou evakuací obyvatel a výraznými ztrátami na životech. Výhody přesnějšího předpovídání počasí jsou evidentní i pro zemědělský sektor či plánování v dopravním odvětví.

Systém MTG se skládá ze dvou typů tříosých stabilizovaných satelitů: ze zobrazovacích satelitů MTG-I (MTG-Imaging mission satellite) a sondážních satelitů MTG-S (MTG-Sounding mission satellite). Druhá důležitá část tohto programu je pozemní segment sloužící na pozemní podporu mise. Je nezbytný pro řízení činnosti satelitů, získávání i zpracování dat a sdílení těchto informací zájemcům po celém světě. Satelity MTG budou operovat z geostacionární dráhy (GEO) v přibližné výši 35 786 km. Výška dráhy satelitů je tedy zvolena tak, aby se doba jejich oběhu kolem Země shodovala s dobou rotace Země. Satelit typu MTG-I s rozměry 2,3m x 2,8m x 5,2m bude disponovat v orbitě hmotností 3600 kg včetně 2 tun paliva, zatímco satelit typu MTG-S bude se stejnými rozměry a množstvím paliva na palubě o 200 kg těžší. Každý jednotlivý satelit obou typů má na oběžné dráze očekávanou životnost 8 a půl roku s dostatkem zásob na dobu 10,7 let a na provoz potřebuje do 2 kW energie. Celkový rozpočet mise činí 1,173 miliardy eur, přičemž Česká republika na něm podílí s částkou 2,24 milionu eur.

Dohromady ESA a EUMETSAT plánují během působení tohoto programu vyslat do vesmíru čtyři MTG-I a dva MTG-S satelity s předpokládanou servisní dobou 20 let od spuštění systému (u satelitů 2. generace se předem počítalo jen s odhadem 15 let provozu). Vypouštěné budou na oběžnou dráhu postupně, start první družice MTG I1 je naplánován na konec roku 2022. Plnou operační schopnost nabude systém v momentě zprovoznění třetí družice, tedy v sestavě dvou satelitů MTG-I a jednoho satelitu MTG-S. Z těchto dvou satelitů MTG-I bude první snímat Evropu a Afriku každých 10 minut a druhý naopak jen Evropu každé 2,5 minuty. Součástí satelitu MTG-S bude poprvé v rámci evropského kosmického programu infračervená sonda (IRS) a UV-VIS-NIR spektrometr (UVN), který bude s cílem měřit chemii atmosféry složkou mise programu Copernicus pod názvem Sentinel-4.

Zdroje:

ESA, https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/m/meteosat-third-generation

EUMETSAT, https://www.eumetsat.int/meteosat-third-generation

Rubriky