Monitorování emisí metanu z plynovodů

Sdílet:


Vědci využili data z družic Sentinel systému Copernicus k tomu, aby poprvé detekovali jednotlivá oblaka metanu unikajícího z plynovodů na celém světě.

Metan je jedním z nejnebezpečnějších skleníkových plynů. Je na druhém místě za oxidem uhličitým z hlediska celkového podílu na změně klimatu. Energetický sektor včetně ropného, plynárenského a těžebního průmyslu je jedním z největších zdrojů emisí metanu. Podle agentury IEA (International Energy Agency) jen operace s ropou a plynem v roce 2020 vedly k uvolnění 70 miliónů tun metanu do atmosféry.

Až dosud byla debata o emisích metanu během transportu plynu zaměřena na vadné instalace a zařízení, což vedlo k malým záměrným nebo nezamýšleným únikům. Díky silným technologiím, jako jsou družicová data s vysokým rozlišením, jsou nyní vědci schopni zdůraznit dopad častých a záměrných vypouštění metanu, které jsou známé jako „odvětrávání“.

V roce 2020 evropský technologický start-up Kayrros úspěšně vyvinul nástroj pro přesnou detekci individuálních metanových emisí z vesmíru. Nyní je tato platforma využívaná k pravidelnému sledování metanových emisí kolem plynovodů. A to například na Sibiři, kde byly detekovány emise v objemu až 300 tun za hodinu.

Spojením dat z misí Copernicus Sentinel-5P a Sentinel-2 společně s algoritmy využívajícími umělou inteligenci, byli vědci společnosti Kayrros schopni detekovat 13 událostí spojených s emisemi metanu. A to s největší intenzitou až 164 tun za hodinu. Stalo se tak na plynovodu Jamal-Europe, což je 4196 km dlouhý produktovod vedoucí z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.

Dalších 33 událostí spojených s emisemi s únikem až 291 t za hodinu, bylo ve stejném období detekováno na kratším ropovodu Družba. Po dotazu operátoři potvrdili, že tyto události byly spojené s plánovanou údržbou a že byly předem oznámeny příslušným autoritám.

Za pozornost stojí, že množství událostí spojených s emisemi detekovaných společností Kayrros stouplo v Rusku mezi lety 2019 a 20 o čtyřicet procent. A to navzdory skutečnosti, že pandemie COVID-19 snížila podle IEA export ruského plynu do Evropy o přibližně 14 procent.

Ve stejné době Kayrros detekoval významné úniky metanu ve Spojených státech. Šlo o emise spojené s těžbou z ropných břidlic. Ty byly ostatně detekovány i v dalších zemích, jako je třeba Kazachstán.

K mnoha emisím metanu dochází během dopravy, když se provozovatelé rozhodnout vypustit plyn během rutinní údržby. Tento jev pak na snímcích Sentinelu-5P nabývá podoby „dvojitého oblaku“. Ovšem těmto událostem jde snadno a levně předejít využitím alternativních provozních praktik, jako jsou třeba mobilní fléry.

Prezident start-upu Kayrros Antoine Rostand k tomu uvádí: „Klimatická stopa těchto provozních činností je enormní, protože potenciál vlivu metanu na globální oteplování je v příštích dvaceti letech 84krát větší než v případě oxidu uhličitého. Vypouštění metanu pozorované Kayrrosem v případě ruských produktovodů v letech 2019 a 20 odpovídalo uvolnění metanu v objemu ekvivalentnímu třem miliónům tun oxidu uhličitého. A tomu se dalo předejít.“

„Nyní máme k dispozici technologii plně v souladu s našimi ambicemi. Je čas ji začít používat.“

Manažer mise Copernicus Sentinel-5P v ESA Claus Zehner to komentuje: „Využití snímků z misí Copernicus Sentinel-2 a Sentinel-5P společností Kayrros k detekování míst úniku metanu není pouze důležitým technickým úspěchem, ale má také velký přínos pro naši planetu. Ukazuje, kterak špičková inovace může zvýšit hodnotu dat z programů Copernicus tak, jak jsme si to při jejich spouštění vůbec nedokázali představit.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky