Mise TRUTHS získává svoji podobu

Sdílet:


Nová mise ESA TRUTHS začíná nabývat reálné obrysy. Jak bylo zdůrazněno na COP26, nová mise se přesunuje z vyhodnocovací fáze do fáze předběžného návrhu. TRUTHS je připravena poskytovat měření solárního záření odráženého ze Země zpět do vesmíru. Tato pozorování dovolí detekovat změny v zemském klimatu rychleji; navíc budou použita pro kalibraci dat z jiných družic. V konečném důsledku se TRUTHS stane kosmickou „laboratoří ustanovující standardy“, z jejíchž pozorování se budou odvozovat další klimatická měření.

Není pochyb o tom, že lidská aktivita má zničující vliv na přírodní procesy Země – a zdá se, že jsme na hraně katastrofy, pokud se klimatickou krizi nepodaří vyřešit. Pokud přitom jde o podporu rozhodování, družicová data jsou kritická a důvěra v ně nanejvýš důležitá.

V zásadě se dá říci, že množství přicházející sluneční energie ve srovnání s množstvím, která vyzářena zpět do vesmíru, řídí naše klima. Přesná znalost těchto energetických výměn je zásadní pro pochopení a monitorování klimatické změny.

Mise TRUTHS poskytne referenční hodnoty měření radiace, aby bylo možné zlepšit naše chápání klimatické změny a aby bylo možné zvýšit přesnost modelů klimatu. To pomůže monitorovat efektivitu mezinárodní politiky pro boj s klimatickou krizí.

V britské Národní fyzikální laboratoři vyvíjí ESA misi TRUTHS ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími partnerskými zeměmi napříč Evropou. Misi se věnuje společnost Airbus ve Velké Británii, která stojí v čele mezinárodního průmyslového konsorcia. Podporována bude celou řadou evropských výzkumníků.

Coby součást vývoje mise se nyní TRUTHS přesouvá z Fáze A, což je fáze řešící proveditelnost, do Fáze B1, což je fáze úvodního návrhu. To eventuálně povede k akceptování mise a skrze výběr průmyslového dodavatele, který provede stavbu, zajistí připravenost ke startu kolem roku 2029.

Beth Greenawayová z UKSA (UK Space Agency) uvádí: „Mise TRUTHS pod britským vedením učinila významný pokrok. S tím, jak se posouvá do fáze detailního návrhu, tak už máme představu o tom, kterak bude skutečně vypadat. Mise bude hrát důležitou roli v tom, kterak monitorujeme klimatickou změnu pomocí družicových dat. A bude podporovat rozhodné klimatické akce, které globální národy vyjednávají na COP26.“

Nigel Fox z britské Národní fyzikální laboratoře dodává: „Spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou, UKSA a průmyslovými partnery znamená budování dovedností, představivosti a vazeb, bez nichž by nešlo kosmickou misi připravit. Jak procházíme skrze tyto důležité fáze, tak si uvědomujeme, že mnoho z těch, kdo ze získaných dat budou těžit, teprve začíná chodit do školy. Věřím, že mise jako TRUTHS je inspirují ke kariéře právě v tomto úžasném odvětví.“

Družice TRUTHS ponese dva hlavní přístroje: CSAR (Cryogenic Solar Absolute Radiometer) a HIS (Hyperspectral Imaging Spectrometer), stejně jako inovativní palubní kalibrační systém. Společně budou tyto přístroje pořizovat nepřetržitá měření slunečního i odraženého záření. Získaná data pak budou použita ke spočítání poměru přijaté a vydané energie.

Vedoucí výzkumných misí dálkového průzkumu Země v ESA Dominique Gillieron poznamenává: „Vycházíme z našich zkušeností z řady přechozích misí dálkového průzkumu Země. Díky tomu je ESA schopná realizovat přípravou fázi mise TRUTHS tak, aby ji bylo možné schválit koncem roku 2022 na ministerské konferenci ESA.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky