Ministr Kupka se zúčastnil zasedání Rady Evropské kosmické agentury ESA

Sdílet:


Za účasti ministra dopravy Martina Kupky proběhlo v Paříži vrcholné zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni. Delegáti z 31 států společně jednali o prioritách Evropské kosmické agentury pro nadcházející roky, využívání kosmických technologií v průmyslu nebo o rozpočtu pro vědecké a technologické programy ESA.

„Česká republika si je vědoma strategického významu kosmických aktivit pro naši ekonomiku, technologický pokrok i bezpečnost Evropy. Proto je naše aktivní role v ESA tak důležitá. Zároveň představuje velkou příležitost pro naše firmy, které mohou pracovat na špičkových technologických projektech, které svojí komplexností, náročností a celkovými náklady přesahují možnosti samotné České republiky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Investice do kosmických aktivit se navíc vyznačují velkou mírou návratnosti. „Relativně konzervativním odhadem lze říci, že přínosy z 1 Kč vložené do kosmických aktivit v ČR činí 7 – 8 Kč. To v konečném důsledku znamená i miliardy navíc do státního rozpočtu,“ dodává Kupka.

Česká republika v oblasti kosmických aktivit pokračuje v plnění Národního kosmického plánu 2020 – 2025. Pro příští rok počítáme s navýšením finančního příspěvku do volitelných programů ESA o přibližně 2 miliony EUR. Naší prioritou je aktivní účast České republiky a našich firem v programech nosných raket, vesmírné bezpečnosti, satelitní telekomunikace a pozorování Země.

Ministr Kupka, jako zástupce předsednické země Evropské unie, své kolegy také informoval o dosažení dohody o nařízení, kterým se zavádí Program EU pro bezpečnou konektivitu „Secure Connectivity“ na období 2023–2027. „Bezpečná a spolehlivá komunikace je základním kamenem strategické autonomie Evropské unie. V rámci Secure Connectivity dojde k vybudování soustavy stovek družic, jež pokryjí potřeby EU z hlediska bezpečných a spolehlivých komunikačních služeb a přinesou mnoho výhod pro občany v jejich každodenním životě,“ informoval Kupka. „Za klíčové považujeme také zintenzivnění spolupráce mezi ESA, Evropskou komisí a Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) s cílem maximalizovat přínosy evropských vesmírných programů,“ dodává Kupka.

Česká republika je plným členem ESA od roku 2008 a realizuje skrze ni většinu svých kosmických aktivit. Od té doby došlo k významnému nárůstu účasti českého průmyslu na kosmických projektech, do kterých je zapojeno více než 50 firem, které s ESA spolupracují přímo, desítky českých subdodavatelů a 23 vědeckých ústavů a vysokých škol. Pod vedením Ministerstva dopravy se podařilo vytvořit fungující ekosystém podpory rozvoje a využití kosmických aktivit, včetně podnikatelského inkubátoru ESA BIC Czech Republic, který podporuje převod slibných technologických nápadů do praxe a který provozuje agentura CzechInvest a vzdělávacího centra o kosmických aktivitách ESERO.

Rubriky