Mapování emisí metanu ve vysokém rozlišení z vesmíru

Sdílet:


Vědci využili družicová data z mise Sentinel-2 systému Copernicus, nakombinovali je s daty z družice Sentinel-5P a jako výstup získali schopnost detekovat přímo z vesmíru jednotlivé metanové emise.

Zatímco oxid uhličitý má v atmosféře významnější podíl, díky čemuž je typicky spojovaný s globálním oteplováním. Metan má potenciál jako plyn zachytávající teplo. Obvykle se do atmosféry dostává ze skládek, chovu hospodářských zvířat, pěstování rýže a průmyslu fosilních paliv – zvláště z těžby a přepravy uhlí, ropy a plynu.

Až dosud neexistovalo jednoduché řešení detekce jednotlivých emisí metanu spojené s jejich vysledováním až k původnímu zdroji. Družice Sentinel-5P vypuštěná v roce 2017 je první misí systému Copernicus vyčleněnou na monitorování atmosféry a je také první misí vůbec poskytující pravidelné snímkování Země využitelné při detekci emisí. Jenže prostorové rozlišení těchto měření omezují schopnost správně propojit emise metanu s jejich zdroji.

Nyní ovšem vědci z firmy Kayrros, což je evropský technologický start-up, uspěli s vývojem nástroje schopného přesně odhalovat individuální emise metanu. Využívá spojení dat z družice Sentinel-5P s měřeními prováděnými na infračervených spektrálních kanálech satelitu Sentinel-2. Vědci tak nyní mohou snadno detekovat, kvantifikovat a přiřadit metanové emise přímo k jejich zdrojům.

Tato schopnost byla poprvé demonstrována během léta 2020, když došlo k úniku metanu v Permské pánvi. To je významná lokalita těžby ropy a plynu z břidlic ve Spojených státech. Únik byl detekován a kvantifikován 24. září 2020 během leteckého průzkumu realizovaného mezinárodním neziskovým fondem EDF (Environmental Defense Fund).

Navzdory tomu, že byl únik detekován, nebylo možné určit, kdy začal nebo jaký objem plynu byl uvolněný. Ovšem kombinací družicových dat ze Sentinelu-2 a Sentinelu-5P pomocí technologie Kayrros bylo únik možné identifikovat.

Prezident společnosti Kayrros Antoine Rostand k tomu uvádí: „Výstupy ukazují, že únik začal 4. července 2020 a že byl detekovaný celkem dvanáctkrát mezi tímto datem a dnem, kdy se naposledy objevil. Tedy 26. zářím. Díky využití proprietárních kvantifikačních algoritmů jsme dospěli k závěru, že během těchto dvanácti událostí unikalo mezi pěti a dvaceti tunami metanu za hodinu.“

Kayrros už dříve detekoval metanové sloupce během léta, ale v tomto případě došlo k první jasné detekci události za použití dat z misí Sentinel-2 a Sentinel-5P systému Copernicus.

„Využití snímků družic Sentinel-2 systému Copernicus pro detekci přesného místa úniku metanu představuje zásadní technický pokrok, protože mise nebyla původně navržena k tomuto konkrétnímu účelu,“ komentuje manažer mise Sentinel-5P v ESA Claus Zehner. „Je to důležité pro snahy monitorovat metan, protože tato data dovolují neustálé sledování ropných a plynových produkčních oblastí na celém světě a protože podporují implementaci nedávno zveřejněné metanové strategie Evropské komise.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky