Kterak se tělo brání ve vesmíru

Sdílet:


Kosmonaut ESA Andreas Mogensen realizuje experiment, jehož cílem je pochopit, kterak se imunitní systém vypořádává s novým prostředím.

Schopnost lidského těla pozoruhodně se adaptovat na nová prostředí nepřestává vědce překvapovat. Experimenty Immunity Assay (Test imunity) se zaměřují na to, kterak imunitní systém kosmonauta reaguje na dlouhodobý kosmický let.

Výzkumníci odebrali vzorky krve a slin Andrease Mogensena před startem do vesmíru v srpnu 2023. Během svého pobytu na stanici v rámci mise Huginn pak bude odebírat další vzorky. A další samozřejmě také po návratu na Zemi.

Analýzou těchto vzorků před, během a po jeho misi chtějí vědci lépe pochopit, kterak se obranný mechanismus těla v průběhu času vyvíjí a jak reaguje na unikátní podmínky kosmické cesty. Toto zjištění vydláždí cestu k efektivnějším strategiím v řízení psychologických změn, které nastávají během dlouhodobých misí.

Předchozí experimenty ukázaly, že imunitní systém se u většiny kosmonautů po adaptaci na kosmický let vrací rychle k normálu. Leč dlouhodobé lety mohou stále skrývat v imunitním systému dosud neodhalené změny.

Imunitní systém představuje hráz těla proti infekcím a bakteriím, které nás ohrožují. V běžném životě funguje „na pozadí“, nicméně ho ovlivňuje celá řada externích faktorů, jako jsou stres nebo strava.

Stres je běžnou reakcí na to, když se tělo ocitne v neznámém prostředí. Dlouhodobé vystavení stresu může ovlivňovat tělo mnoha způsoby, včetně narušení spánku. Dlouhodobě pak chronický stres může oslabit obranný mechanismus organismu, který se tak stává náchylnějším k nemocem.

Jedním z hlavních nástrojů imunitního systému jsou bílé krevní destičky (leukocyty), které pomáhají odrážet infekce a nevolnosti. Hledají a likvidují nebezpečné choroboplodné zárodky a pomáhají tělu zůstat zdravé. Z pochopení jejich dynamiky mohou profitovat nejen kosmonauti, ale stejně tak můžeme začít lépe chápat vliv stresu na lidské zdraví zde na Zemi.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky