Kosmické agentury poskytují globální pohled na měnící se životní prostředí

Sdílet:


Mezinárodní spolupráce kosmických agentur je středobodem pro úspěšná dálková pozorování Země a analýzu dat. ESA, NASA a japonská JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) pokračují ve svém společném úsilí vyvinout platformu, která kombinuje jejich zdroje a znalosti s cílem posílit naše globální pochopení měnícího se prostředí a jeho ekonomické dopady.

V reakci na globální pandemii COVID-19 společně pracovaly ESA, NASA a JAXA na vytvoření otevřené platformy vycházející z projektu Euro Data Cube, která by dokázala využít bohatství dat z družic dálkového průzkumu Země k dokumentaci celosvětových změn probíhajících v naší společnosti a v našem prostředí. Nyní byla platforma COVID-19 Earth Observing Dashboard rozšířena, takže obsahuje šest nových oblastí zájmu, které nabízí přesné, objektivní a komplexní pohledy na naši planetu.

Platforma ukazuje příklady globálních změn životního prostředí v šesti nových oblastech: atmosféra, oceány, biomasa, kryosféra, zemědělství a ekonomika. Interaktivní příběhy každého tématu poskytují snadno využitelné zdroje pro politiky a ty, kdo nejsou důvěrně obeznámeni s daty dálkového průzkumu Země. Pro vědce jsou pak k dispozici pokročilé volby práce s daty.

Ředitelka programů dálkového průzkumu Země ESA Simonetta Cheliová to komentuje: „Mezinárodní spolupráce mezi našimi kosmickými agenturami je klíčová. Naše pokročilá data dálkového průzkumu Země poskytovaná ESA, NASA a JAXA jsou využívána každodenně ve velkém ku prospěchu společnosti a k rozšíření našich znalostí o rodné planetě.“

„Po úspěchu projektu Earth Observing Dashboard jsem potěšena, když vidím kterak naše zdroje a technické znalosti mohou být rozšířeny a využity pro hlubší pochopení globálních změn životního prostředí plus dalších společenských změn týkajících se naší planety.“

„V NASA je dostupnost dat nejvyšší prioritou,“ komentuje ředitelka Divize věd Země v NASA Karen St. Germainová. „S našimi partnery v ESA a JAXA jsme učinili další důležitý krok k předání nejnovějších informací o naší měnící se planetě veřejnosti. A to přístupným a srozumitelným způsobem, z něhož mohou těžit rozhodovací a plánovací komunity na celém světě.“

Viceprezident a generální ředitel oddělení kosmických technologií v japonské JAXA Koji Terada k tomu dodává: „Po spolupráci s NASA a ESA v době COVIDu-19 jsme rozšířili naši platformu, aby šířeji poskytovala informace o globálních problémech, jako jsou změny klimatu a životního prostředí. Z perspektivy přínosu pochopení životního prostředí Země a z hlediska zvýšení hodnoty dat dálkového průzkumu Země hodláme v JAXA pokračovat v aktualizaci této platformy.“

S využitím přesných měření z dálkového průzkumu Země ukazuje platforma změny, ke kterým dochází v atmosféře, na povrchu či vodě – a jejich vliv na lidské aktivity. Uživatelé mohou zkoumat země či oblasti na celém světě a studovat, kterak se určitý indikátor na daném území změnil v čase. Stejně tak se mohou ponořit hluboko do dat a interaktivně zkoumat datové sady.

Oblast zaměření na atmosféru demonstruje cesty, kterým se znečištění ovzduší a změna klimatu podílejí na největších výzvách životního prostředí naší doby. Oblast zaměřená na biomasu obsahuje informace popisující, kterak stromy a rostliny každoročně odstraňují zásadní množství oxidu uhličitého z atmosféry.

Oblast věnovaná zemědělství dovoluje uživatelům zkoumat družicová data, která poskytují vhled do zemědělské produkce, kondice plodin a zásobování potravinami. Kryosféra zase obsahuje informace o vlivu nárůstu globální teploty na rozsah mořských ledovců.

Oblast vod a oceánů se zaměřuje na největší zemské přírodní zásobárny a nabízí uživatelům pohled na oceány, které jsou jak bohaté, tak komplexní podobně jako pevniny. Oblast ekonomiky pak poskytuje datové sady ukazující, které jsou pozemské sociální a ekonomické systémy propojené s životním prostředím.

Krom toho nabízí platforma Earth Observing Dashboard také přímý přístup k nástroji pro využití datových sad. Pomocí průzkumníka datových sad mohou uživatelé zkoumat kterýkoliv ze 72 ekonomických indikátorů, 35 zemědělských, 29 týkajících se kvality ovzduší, 37 vodních a 2 zdravotních indikátorů. Obsahuje též odkazy na výukové program, které na příkladech z reálného světa demonstrují, jak nástroje pro práci s datovými sadami správně používat.

ESA, JAXA, a NASA budou pokračovat ve vylepšování této platformy s tím, jak budou k dispozici nová data. Platforma je přístupná zde.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky