Kontrakty na vývoj šesti nových misí systému Copernicus

Sdílet:


Po finančním závazku od členských zemí ESA na posledním setkání Rady ESA na ministerské úrovni v listopadu 2019 a zakončené přijetím dokumentu Space19+, odsouhlasil průmyslový výroby ESA kontrakty v celkové hodnotě 2,55 mld. USD mající za cíl vyvinout šest nových misí pro systém Copernicus. Každá mise se bude skládat z vývojové jednotky, prototypu a dvou operačních družic.

Celá suma peněz je spolufinancována Evropskou unií a členskými státy ESA – a závisí na budoucím financování z Víceletého finančního rámce EU.

Souhlas každopádně znamená zelenou pro start průmyslových kontraktů pokrývajících šest misí. Před tím, než bude možné zahájit plný vývoj misí, je důležité splnit dva mezníky: je třeba uzavřít dohodu mezi ESA a Evropskou unií na část systému, kterou spolufinancuje EU, a přijmout rozhodnutí o přechodu z fáze B2 do fáze C/D, které učiní členské země ESA a EU.

K tomuto rozhodnutí má dojít ke druhé polovině roku 2021.

Systém Copernicus je největším poskytovatelem dat dálkového průzkumu Země na světě. Zatímco EU tento program monitorování životního prostředí vede, ESA vyvíjí, vyrábí a vypouští jednotlivé družice. Stejně tak provozuje některé z těchto misí a zajišťuje dostupnost dat z misí třetích stran.

Systém Copernicus je často zmiňovaný jako čítankový příklad toho, jak Evropská komise a ESA mohou úspěšně společně pracovat ve vesmíru a jak mohou obě organizace ku společnému prospěchu využít silných stránek té druhé.

Stávající flotila družic Sentinel je srdcem celého programu. Data z nich zásobují služby systému Copernicus, což následně pomáhá řešit výzvy v oblastech jako je potravinová bezpečnost, znečištění ovzduší, růst hladiny oceánů, tání polárního ledu, přírodní katastrofy a klimatická změna.

V budoucnu pak šest kandidátských misí s vysokou prioritou rozšíří stávající možnosti družic Sentinel a budou řešit politické priority Evropské unie, stejně jako stávající mezery v potřebách uživatelů systému Copernicus.

Nové průmyslové kontrakty nyní znamenají začátek klíčové návrhové fáze (Fáze B) pro těchto šest misí.

Mise CO2M (Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring) ponese spektrometry pracující v blízkém infračerveném a krátkovlnném-infračerveném spektru k měření oxidu uhličitého produkovaného lidskou činností v atmosféře. Vývoj povede firma OHB-System Germany a hodnota kontraktu je 445 mil. eur.

Družice CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission) ponese hyperspektrální kameru, která bude sbírat detailní informace pro řízení udržitelného zemědělství a biodiverzity. Vývoj povede firma Thales Alenia Space France, která získala kontrakt v hodnotě 455 mil eur.

Mise CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) ponese mikrovlnný radiometr, který bude pozorovat teplotu hladiny světového oceánu, sledovat koncentrace mořského ledu a měřit slanost oceánů při hladině. Vývoj proběhne pod patronací firmy Thales Alenia Space Italy v rámci kontraktu za 495 mil. eur.

Družice CRISTAL (Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter) ponese multifrekvenční radarový výškoměr a mikrovlnný radiometr k měření a monitorování síly mořského ledu a sněhové pokrývky na něm. Vývoj proběhne v režii Airbus Defence and Space Germany, přičemž hodnota kontraktu je 300 mil. eur.

Mise LSTM (Land Surface Temperature Monitoring) bude vybavena tepelným infračerveným senzorem s vysokým časoprostorovým rozlišením, který bude měřit teplotu zemského povrchu pro potřeby udržitelného zemědělství a předpovídání sucha. Vyvíjet ji bude Airbus Defence and Space Spain, která na tuto činnost získala kontrakt v hodnotě 375 mil. eur.

Družice ROSE-L (L-band Synthetic Aperture Radar) bude vybavena syntetickým radarovým výškoměrem pracujícím v pásmu L, který proniká materiály jako je vegetace. S pomocí jeho dat bude možné lépe spravovat lesy, monitorovat posuny půdy a její vlhkost. Firma Thales Alenia Space Italy realizuje její vývoj za cenu 482 mil. eur.

Generální ředitel ESA Jan Wörner k tomu uvádí: „Máme obavy z problémů, jako jsou klimatická změna. Evropský program Copernicus a mise Sentinel přitom hraje zásadní roli v poskytování otevřených a volně dostupných dat pro řízení životního prostředí.“

„Tyto nové kontrakty představují další krok k zajištění rodiny družic systému Copernicus, která se tak rozšíří a bude získávat klíčové informace pro ochranu životního prostředí a lidských životů.“

Náměstek generálního ředitele Evropské komise pro vesmír Pierre Delsaux k tomu dodává: „Copernicus je úspěšný evropský příběh a spolupráce mezi Evropskou komisí a ESA je čítankovým příkladem implementace tohoto programu. Nové družicové mise systému Copernicus nejenže poskytnou klíčové informace pro evropské občany a politiky k podpoře implementace Zelené dohody pro Evropu, ale budou nadále rozšiřovat digitální agendu EU.“

Ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher doplňuje: „Tyto kontrakty na vývoj misí s vysokou prioritou jsou také opravdu důležitým signálem pro průmysl našich členských zemí, zvláště v době pandemie COVID-19 spojené s velkou mírou nejistoty.“

„Už teď se těšíme na druhou polovinu příštího roku, kdy skončí vývojová Fáze B2 a kdy získáme finální závazek od EU a našich členských zemí plně se podílet na těchto úžasných misích.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky