Kontrakt ESA zvýší konkurenceschopnost nosiče Vega-C

Sdílet:


Raketa ESA Vega-C, která poprvé poletí ve druhém čtvrtletí roku 2022, nabídne více výkonu na všechny dostupné oběžné dráhy a větší flexibilitu. A to vše za cenu srovnatelnou se stávající základní variantou Vega. Nový kontrakt přitom cílí na rozšíření těchto kapacit, které mají za úkol zachytit objevující se příležitosti a uspokojit potřeby nových trhů do roku 2027.

Kontrakt podepsaný ESA se společností Avio má cenu 51 mil. euro během následujících 2,5 let. K podpisu došlo v Paříži 15. prosince, přičemž se jej zúčastnil ředitel kosmické dopravy ESA Daniel Neuenschwander a vedoucí firemní kultury firmy Avio Maurizio Cutroni, který jednal v zastoupení ředitele Guilia Ranzoa.

„ESA směřuje k tomu, aby zajistila budoucí přístup do vesmíru pro Evropu. Tento kontrakt na nosič Vega-C přispěje ke zvýšení flexibility služeb pro zákazníka a zajistí konkurenceschopnost našeho vývoje,“ komentuje ředitel kosmické dopravy v ESA Daniel Neuenschwander.

V rámci této smlouvy Avio jako hlavní kontraktor ESA pro systémy Vega a Vega-C bude pracovat s průmyslovými partnery na přijetí celé řady akcí vedoucích k vylepšením, jež umožní nosiči Vega-C pokrýt širší paletu tržních potřeb.“

Tyto změny mají též vést ke snížení ceny za vynášení nákladu a zajistit soulad s politikou zajištění vynášení nákladu odsouhlasenou Radou ESA. Má se tak stát dosažením tří důležitých cílů.

Aktivity mají omezit výrobní a operační činnosti tak, aby došlo k poklesu nákladů na systém a služby vynášení nákladu Vegou-C o 10 procent. Zaměřit se mají na snížení výrobních nákladů mechanických subsystémů a součástek, stejně jako na optimalizaci příprav na mise a délku předstartovní kampaně.

Zvýšením rezerv systému bude možné realizovat širší paletu misí pro různé zákazníky, zajistit vyšší flexibilitu a doplňovat tak systém rakety Ariane 6.

Nárůst všestrannosti služeb rakety Vega-C má nabízet nová řešení vycházející z portfolia dostupných služeb. Jde třeba o mise malých družic nebo dvojité starty.

„Avio a ESA identifikovaly a konsolidovaly oblasti budoucího nárůstu konkurenceschopnosti nosiče Vega-C na cestě ke komerčnímu využití. Děkuji tímto za podporu členským zemím, Italské kosmické agentuře a našim partnerům ve společnosti Avio,“ uzavírá komerční ředitel Avio Maurizio Cutroni.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky