Delegáti v orgánech ESA

Rada ESA
na ministerské úrovni
MDdelegace vedená
Martinem Kupkou
   
Rada ESA
na delegátské úrovni

MD – vedoucí delegace
Václav Kobera
MD Ondřej Šváb
MPO -poradce Martin Švolba
MŠMT – poradce Ondřej Novák
   
AFC – Správní a finanční výborMŠMTOndřej Novák
MD
MD – Alternát
Michal Reinöhl
Václav Kobera
IRC – Výbor pro mezinárodní vztahyMZVMartin Líčeník
MD Patrik Zapletal
MD Poradce: Michal Reinöhl
IPC – Výbor průmyslové politiky(řídí program GSTP)MPOPavel Záboj
MDOndřej Rohlík

IPC-THAG – Skupina IPC
pro technickou harmonizaci
MPOEva Průšová
MDOndřej Rohlík
SPC – Výbor pro vědecký program (Vědecký program ESA)MŠMTOndřej Novák
MDOndřej Rohlík
SEC – Bezpečnostní výborNÚKIBJana Bašistová
INFOSEC PanelNÚKIBJana Bašistová
   
PB-LAU – Programová rada
pro nosné rakety
(řídí program FLPP-3)
MDOndřej Rohlík
MPO/CzechInvest Pavel Chovanec
PB-HME – Programová rada
pro pilotované lety, mikrogravitaci
a průzkum
(řídí programy ELIPS-4, MREP-2)
MŠMTMichal Václavík
MDOndřej Rohlík
PB-HME-EUB – Poradní
skupina PB-HME
(poradní skupina pro programy ELIPS-4, MREP-2)
MŠMTMichal Václavík
MDOndřej Rohlík
JCB – Společná rada pro programy
družicové komunikace
(řídí programy ARTES)
MPO/ČTULukáš Pravda
MDTBD
PB-NAV – Programová rada
pro družicovou navigaci (řídí program NAVISP)
MDOndřej Šváb
MDTBD
PB-EO – Programová rada
pro pozorování země (řídí programy MetOP-SG, MTG, EOEP, FutureEO, GSC-1&2, 3, 4, InCubed, Digital Twin Earth, Climate Space a Earthnet)
MDOndřej Šváb
MŠMT Ondřej Novák
PB-EO-DOSTAG – Vědecká a technická poradní skupina PB-EO pro přípravu a provoz misí a zpracování dat (programy MetOP-SG, MTG, EOEP, FutureEO, GSC-1&2, 3, 4, InCubed, Digital Twin Earth, Climate Space a Earthnet)MDOndřej Šváb
MŠMT TBC
PAC – Programová poradní skupinaMDOndřej Rohlík
SSA – Programová rada pro
Space Situational Awareness (Space Safety Programme)
MDVáclav Nesládek
MŠMT Jaroslav Urbář

Tabulka aktualizována ke dni 8. 1. 2024.


1) V orgánech Evropské kosmické agentury mohou být ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy zastoupeny pouze:

  • vlastními zaměstnanci;
  • zaměstnanci svých podřízených organizací, které vznikly na základě zákona či v souladu se zákonem na základě rozhodnutí ministra nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy;
  • dalšími fyzickými osobami, které jsou s ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy, či s organizacemi dle předchozího písmene v přímém smluvním vztahu.

2) U zástupce ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy dle odstavce 1 nesmí vzniknout pochybnost, že je ve vztahu k činnosti orgánu, do něhož byl jmenován či jehož jednání se účastní, podjatý, tj. že je v konfliktu zájmů s činností takového orgánu.

3) Pochybnost o podjatosti vzniká, pokud lze u zástupce ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy dle odstavce 1 důvodně předpokládat, s ohledem na jeho vztah k projednávané věci nebo s ohledem na jeho osobní, pracovní či jiný obdobný vztah s jiným subjektem, který je přímo či nepřímo zainteresován na výsledku jednání, že má nebo by mohl mít takový zájem na projednávání nebo rozhodování věci v orgánech zabývajících se kosmickými aktivitami, že to ovlivní nebo by mohlo ovlivnit jeho nestranné jednání nebo rozhodování. Takovým zainteresovaným subjektem se rozumí jiný subjekt než ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy či organizace dle odstavce 1 písmene b), které tento zástupce v tom kterém orgánu zastupuje, a orány jim nadřízené.

4) Pochybnost o podjatosti rovněž vzniká, pokud lze důvodně předpokládat, že by zástupce ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy dle odstavce 1 mohl informace získané na jednání toho kterého orgánu či v souvislosti s takovým jednáním zneužít pro vlastní účely či účely zainteresovaného subjektu, se kterým je v osobním, pracovním či jiném obdobném poměru, a získat tím neoprávněnou výhodu na úkor jiných subjektů.