Klesající hladina jezera Powell pozorována z vesmíru

Sdílet:


Po desetiletích sucha se hladina vody v jezeře Powell, což je druhý největší lidmi vytvořený zásobník ve Spojených státech, dostala na nejnižší úroveň vody od okamžiku, kdy před padesáti lety vzniklo. Tím začínají být ohroženy milióny lidí, kteří jsou závislí na dodávkách vody z něj. Družicové snímky nám umožňují získat lepší představu na klesající hladinu uprostřed klimatické krize.

Jezero Powell se rozkládá na hranicích jihovýchodního Utahu a severovýchodní Arizony. Představuje důležitý zásobník vody v povodí řeky Colorado. Řeka Colorado, která jezerem Powell protéká, byla počátkem 60. let 20. století přehrazena v Glenově kaňonu. Jezero poskytuje vodu přibližně 40 miliónům lidem, zavlažuje 2,2 miliónu hektarů půdy a má kapacitu vyrábět více než 4200 MW elektrické energie.

V polovině března 2022 klesla nadmořská výška hladiny jezera Powell na hodnotu 1074 m.n.m. Jde o nejnižší hodnotu od roku 1980, kdy bylo jezero naplněno. Tento drastický pokles hladiny je dokumentován na snímcích v přirozených barvách, které byly získány misí Sentinel-2 systému Copernicus.

Na snímku zobrazená oblast znázorňuje změny plochy nádrže nedaleko místa Bullfrog Marina (zhruba 90 kilometrů severně od hráze Glen Canyon Dam) mezi březnem 2018 a březnem 2022. Suché podmínky a klesající zásoby vody jsou na snímku pořízeném 18. března 2022 nezpochybnitelné ve srovnání s linií pobřeží v roce 2018 zobrazenou žlutě.

Pokles vody přichází ruku v ruce s vysokými teplotami a klesající úrovní vody, která tak řekou Colorado protéká v menším množství. Vrchol přítoku do jezera Powell je od poloviny jara do jeho konce s tím, jak v pohoří Rocky Mountains taje sníh.

Graf pak ukazuje drastický pokles úrovně vody v březnu od roku 2020, kdy byla její výška v jezeře Powell na kótě 1120 metrů. Stávající úroveň je jen několik metrů od úrovně, která je považována za „minimální energetickou hladinu“. Jde o úroveň, při níže je hydroelektrárna v přehradě Glen Canyon schopná vyrábět elektrickou energii. Pokud by hladina v jezeře Powell poklesla ještě více, dosáhne úrovně „mrtvého bazénu“. To je označení, kdy přestává jezerem protékat a pokračovat do blízkého jezera Mead.

Podle zprávy sestavené US Geological Survey ztratilo jezero Powell mezi lety 1963 až 2018 téměř sedm procent své skladovací kapacity. Tedy od chvíle, kdy se uzavřely průchozí tunely a nádrž se začala plnit.

Kapacitu nádrže snižují sedimenty přicházející v řekách Colorado a San Juan. Ty se usazují na dně a snižují celkové množství vody, které může nádrž zadržet.

Očekává se, že v souvislosti s klimatickou změnou přijdou v budoucnosti ještě větší sucha. Podle výhledu americké NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) už dnes téměř 60 procent kontinentálních Spojených států zažívá sucho.

Tento stav bude pravděpodobně napříč polovinou kontinentu pokračovat nejméně do června, což ještě více vyčerpá zásoby vody a zvýší riziko požárů. I když tento stav není nový, agentura očekává, že v nejbližších měsících dojde k jeho zhoršení.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky