Když Evropané zůstávají doma, je znečištění vzduchu nízké

Sdílet:


Družicové sledování ukazuje na pokračující nízké úrovně koncentrace oxidu dusičitého napříč Evropou: jde o důsledek rozsáhlých omezení přijatých ve snaze zastavit šíření koronaviru. Nová data z družice Sentinel-5P systému Copernicus, což je program Evropské unie, ukazují v některých městech pokles o 45 až 50 procent ve srovnání s hodnotami dosaženými ve stejném období loňského roku.

Vědci z Královského nizozemského meteorologického institutu (KNMI) sledovali znečištění ovzduší nad Evropou v uplynulých měsících, přičemž k tomu využili data z přístroje Tropomi na družici Sentinel-5P systému Copernicus.

Nové snímky ukazují koncentrace oxidu dusičitého od 13. března do 13. dubna 2020 ve srovnání s průměrnými koncentracemi z března a dubna předchozího roku. Madrid, Milán a Řím zaznamenaly pokles o zhruba 45 procent, Paříž pak dramatický pokles o 54 procent – vše v souladu s přísnými karanténními opatřeními zavedenými napříč Evropou.

Oxid dusičitý produkují elektrárny, vozidla a další průmyslové provozy. Má zásadní vliv na lidské zdraví, neboť zvyšuje pravděpodobnost vzniku respiračních onemocnění. Koncentrace oxidu dusičitého v atmosféře se mění den ze dne díky výkyvům v emisích, stejně jako díky proměnlivému počasí.

Tato od počasí se odvíjející rozmanitost má za následek, že není možné zpracovávat data z denních nebo týdenních pozorování, ale že je třeba analyzovat data z výrazně delšího časového období. To pomůže eliminovat veškeré anomálie.

Henk Eskes z KNMI to komentuje: „V každé zemi jsou významné změny v počasí, a to ze dne na den. Tím vznikají velké rozdíly v koncentraci oxidu dusičitého za jinak stejných podmínek.“

„Průměrná data z delších časových období nám umožňují sledovat změny v koncentraci oxidu dusičitého způsobené lidskou aktivitou jasněji. Z tohoto důvodu se mapují koncentrace za celý měsíc a jsou vytvářeny s nejistotou 15 procent, která reflektuje proměnlivost počasí nezachytitelnou v měsíčních průměrech.“

S tím, jak budou pokračovat opatření ohledně omezení šíření koronaviru, bude tým KNMI pokračovat v detailnější analýze dalších zemí v severní Evropě, kde je možné sledovat ještě větší proměnlivost data díky mnohem výraznějším proměnám počasí.

Vytváření kvalitních modelů znečištění ovzduší, jako je třeba CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), stejně jako je třeba porovnávání výsledků s daty přímo z terénu, pomáhá zpřesnit dopad změn v klimatu na znečištění atmosféry.

Družice Sentinel představují flotilu družic vlastněných Evropskou unií, která je středobodem programu Copernicus shromažďujícího data o životním prostředí. Tím pomáhají zlepšovat řízení prostředí a chránit lidské životy. ESA je zodpovědná za kosmický segment systému, za vývoj jednotlivých družic pro Evropskou unii a za zajištění toku dat z nich směrem ke službám Copernicus. Operační provoz družic pak zajišťuje ESA a EUMETSAT.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky