Kdo je připravený poskytovat služby lunárním misím?

Sdílet:


ESA má dlouhodobý plán na vytvoření komerční lunární družicové sítě. Nyní očekává nabídky od firem, které ji mohou postavit a provozovat.

Průzkum Měsíce se v poslední době stal středem rostoucího zájmu. Částečně proto, že jde o vhodné místo pro vývoj nových technologií a částečně proto, že nabízí kapacity nezbytné pro pilotovaný průzkum vzdálenějších oblastí vesmíru.

Výsledkem je, že vzniká nová lunární ekonomika, která nabízí příležitosti zahrnující roboty, obytné moduly a dopravní systémy, stejně jako poskytování komunikačních a navigačních služeb.

Ačkoliv kosmické agentury zůstávají hybnou silnou kosmického průzkumu, soukromé společnosti na tento trh rázně vstupují – a ruku v ruce s tím partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnerships).

V minulých třech letech pracovala ESA společně s průmyslovými partnery, aby maximálně porozuměla budoucímu lunárnímu trhu. Identifikovala poptávku po komunikačních a navigačních službách, které by podpořily stávající i připravované lunární mise.

Všechny zamýšlené výpravy k Měsíci mají podobné komunikační a navigační potřeby, které tak mohou být snadno uspokojeny komerčním poskytovatelem služeb.

Lunární družice mohou poskytovat komunikační a navigační signály pro všechny tyto mise, čímž zajistí odpovídající poziční služby a neustálou konektivitu s řídicím střediskem a vědci na Zemi.

ESA provádí další hlubší analýzu lunárního trhu a hledá možná řešení, a to jak technická, tak obchodní. Komunikační a navigační služby u Měsíce jsou řešené coby součást širší iniciativy pojmenované Moonlight.

Firmy mající zájem o tuto příležitost jsou zvané k tomu, aby reagovaly na vyhlášení zájmu ESA o zapojení se do komerčních družicových služeb u Měsíce. Firmy, které se již registrovaly na on-line tenderové platformě ESA mohou snadno vyhledat výzvu 20.1TF.04. Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky