IRIS2 – výzva Evropské komise k podávání nabídek

Sdílet:


Evropská komise publikovala dne 23. března 2023 výzvu k podávání průmyslových nabídek na stavbu systému IRIS2, dříve označovaného jako Secure Connectivity a 30. března 2023 v Bruselu proběhne průmyslový den pořádaný Evropskou komisí.

Výzva na IRIS2 je primárně určena hlavním dodavatelům, respektive jejich konsorciím. Jak již ministerstvo informovalo na semináři Gate2Space dne 20. února 2023, proces zadávání zakázek bude probíhat necelý rok. Na jeho počátku bude dvouměsíční období předvýběru formálně právně způsobilých uchazečů dle kritérií Evropské unie. Tato kritéria byla průmyslu prezentována již v červenci 2022 prostřednictvím tzv. Preliminary Market Consultation, kterou se Komise snažila získat od průmyslu vyjádření o současných a budoucích schopnostech průmyslu a také nápadech na potenciální technická a provozní řešení systému. Zjednodušeně řečeno, PMC měla za cíl informovat Komisi o tom, jakým způsobem postavit zadávací dokumentaci na systém IRIS2 a co Komise může zhruba od průmyslu očekávat. Po dvouměsíčním období předvýběru dle způsobilosti uchazečů bude následovat devět měsíců tzv. soutěžního dialogu, kdy se mají průmyslové nabídky postupně tříbit až do podání finální nabídky, tzv. BAFO – Best and Final Offer a její vyhodnocení.

Samotná výzva pro podávání nabídek byla vypsána dnes 23. března 2023 a je k dispozici na tendrovém portálu Komise TED. Pro společnosti, které mají zájem stát se součástí průmyslových nabídek, je nejvyšší čas kontaktovat hlavní potenciální evropské dodavatele systému. Na tomto odkaze doporučujeme prostudovat dostupnou prezentaci, která shrnuje hlavní podmínky vypsané výzvy. Evropská Komise pro IRIS2 uzavře minimálně 4 kontrakty na dobu dlouhých 12 let, aby dostatečně motivovala průmysl k vlastním soukromým investicím do systému v rámci schématu Public Private Partnership (PPP). Další kontrakty Komise zvažuje uzavřít během příštího rozpočtového období MFF 2028-2032. Alespoň 30 % hodnoty zakázek má být přiděleno SMEs. Vzhledem k tomu, že kontrakt na IRIS2 bude zcela pevně strukturovaný a uzavření smlouvy na jeho první část (stavba a provoz systému) zároveň vylučuje uzavření smlouvy na část druhou (provoz Govsatcom HUB), je možné, že hlavní evropský průmysl se bude chtít před podáním nabídek vzájemně konsolidovat, aby z podávaných nabídek každý pro sebe vytěžil maximum. Zároveň je ale možné, že půjde o zcela neúprosný konkurenční boj a že jednotliví stakeholdeři na sebe nebudou brát vůbec žádné ohledy. Na druhou stranu však drtivá většina hlavních hráčů včetně družicových operátorů a poskytovatelů nosných raket před dvěma lety začínala v rámci jedné společné studie proveditelnosti zadané Evropskou komisí. Všichni hlavní hráči tedy minimálně tedy ví, co od sebe mohou vzájemně očekávat.

 1. Hlavní kontrakt:
  • Hard Gov infrastruktura – veřejná i soukromá infrastruktura v mil Ka pásmu: návrh architektury, vývoj, nasazení a provoz systému (jako GSOp) s možností přidání kompatibilních payloads třetích stran netelekomunikační povahy veřejnými a soukromými partnery (příležitost pro SMEs);
  • Light Gov služby: Pořízení služeb pro vládní uživatele poskytovaných komerční infrastrukturou v různých pásmech (Ku, Ka, Q/V).
 1. Meta operátor: Provoz Govsatcom HUB, který umožní poskytování služeb příslušným vládním orgánům.
 2. Rámcová provozní smlouva s více dodavateli: na pořízení úzkopásmových komunikačních a pomocných služeb, včetně řešení navržených SMEs a Startupy.
 3. QKD/EuroQCI: Svěřeno ESA v rámci programu SAGA.

Pro české firmy a instituce stojí za zdůraznění možnost v rámci subkontraktu s hlavním dodavatelem navrhnout pro systém dodatečný payload netelekomunikační povahy. Dle aktuálních hrubých požadavků na systém se může jednat o:

 • GNSS – Rozšíření systému Galileo
 • GNSS – Rozšíření EGNOS
 • Bezpečnost – Monitorování GNSS RF interference
 • GNSS – Rádiový zákryt
 • Krizové řízení – Služba nouzového varování
 • Bezpečnost – Sledování objektů ve vesmíru
 • EO – Snímkování v optické části spektra
 • EO – Měření CO2
 • Bezpečnost – Videopřenos v reálném čase
 • Bezpečnost – Snímkování v termální části spektra
 • Jiné – Servisování družic na oběžné dráze

V případě zájmu o nabídnutí vlastního payload, který bude odpovídat některému z výše uvedených témat, je třeba co nejdříve informovat hlavního dodavatele, s nímž budete chtít Vaši nabídku podávat. Bez domluvené spolupráce s hlavním dodavatelem není možné vlastní payload do systému nabídnout. Potenciální zájemci by měli také zvážit, že se jedná o LEO konstelaci řádově stovek družic. Množství dodatečných payloads však není pevně stanoveno a výsledný počet vyráběných kusů bude záviset na konkrétní misi. V případě vážného zájmu podloženého reálnou spoluprací s hlavním dodavatelem a schopností vyrobit payload v dostatečném množství kusů prosím co nejdříve informujte autora článku o podrobnostech Vašeho záměru.

Evropská komise plánuje na 30. března 2023 uspořádat v Bruselu informační průmyslový den a registrace je k dispozici do 28.3. na webové stránce Komise. Průmyslový den bude pořádán v hybridním formátu (fyzicky i online), avšak vážným zájemcům doporučujeme zúčastnit se akce fyzicky. MD všem firmám proto doporučuje maximálně využít své existující vazby na hlavní dodavatele a rovněž pak kontakty navázané u příležitosti průmyslového dne s Airbus Defence & Space (FR), který ministerstvo pořádalo dne 28. června 2022.

Rubriky