Investování fondů obnovy do kosmických projektů

Sdílet:


Zelená a digitální proměna Evropy bude těžit z odborných znalostí ESA, které podpoří národní plány na obnovu a investice v kosmických projektech.

Na 303. zasedání Rady ESA v Paříži 15. prosince 2021 přijaly členské země ESA rozhodnutí posílit úlohu kosmické organizace coby poskytovatele podpory národním kosmickým plánům. Zvláště pak s cílem podpořit italské fondy na obnovu a posílení v kosmických programech.

Odpovídající ujednání o pomoci ESA italskému národnímu projektu týkajícímu se pozorování Země a kosmické dopravy a související protokol byly podepsány v rámci prvního Italského národního kosmického dne (Giornata Nazionale dello Spazio), který proběhl v sídle ASI (Agenzia Spaziale Italiana, Italská kosmická agentura) v Římě dne 16. prosince 2021. Dohoda byla podepsána italským ministrem pro digitalizaci a technologické inovace Vittoriem Colaem a generálním ředitelem ESA Josefem Aschbacherem za přítomnosti prezidenta ASI Giorgia Saccoccia.

Dohoda zahrnuje zejména činnosti v oblasti dálkového průzkumu Země a přístupu do vesmíru, kde má Itálie pozoruhodnou historii a kvalitní průmyslovou i vědeckou základnu. Užší spolupráce mezi Itálií a ESA, která bude zajištěna vytvořením společných týmů, zajistí, že nejlepší dostupné schopnosti budou využity tím nejefektivnějším způsobem. Společné aktivity začnou v roce 2022 a měly by být dokončeny v roce 2026.

Ministr Vittorio Colao k tomu uvedl: „Podepsali jsme dohodu s Evropskou kosmickou agenturou na vývoj klíčových projektů v dálkovém průzkumu Země a kosmické dopravě. Konstelace v pozorování Země jsou italskou doménou, kterou investujeme do posílení evropské strategie v této oblasti. Dohoda pomůže konsolidovat italské dovednosti v těchto oblastech, a to i díky speciálnímu přínosu ASI. Je čas na změnu. Programy, které budeme provádět, musí být smysluplné, rychlé a efektivní – a musí působit jako magnet pro rozšiřování evropských partnerství a sloužit k přitahování soukromého kapitálu.“

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher k tomu uvedl: „ESA a její unikátní expertíza v Evropě představují cenný zdroj pro všechny členské státy. Italské rozhodnutí, stejně jako podobná rozhodnutí dalších členských států, potvrzují důležitost kosmických technologií ve světle zelené a digitální transformace a obnovy našich ekonomik. Dohoda je důležitým stavebním prvkem při akceleraci využívání vesmíru naší společností, což je jeden z klíčových cílů Agendy 2025. Jménem všech mužů a žen v ESA jsem hrdý na důvěru, kterou v nás členské státy vložily při uskutečňování svých národních projektů.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky