Galileo slaví 10 let od vypuštění první družice

Sdílet:


Přesně před deseti lety dne 21. 10. 2011 byla vypuštěna první provozní družice evropského navigačního systému Galileo. Ačkoli systém Galileo během svého zrodu zaznamenal řadu porodních bolestí, které způsobily několikeré oddálení jeho uvedení do provozu, systém za posledních deset let vyrostl po technické i organizační stránce do podoby, která na světě nemá obdoby.

Galileo je totiž nejpřesnějším družicovým navigačním systémem na světě. V případě měření vzdálenosti mezi družicí a dvoufrekvenčním přijímačem na Zemi (tzv. „ranging“) je Galileo v průměru pětkrát přesnější než GPS, jedenáctkrát přesnější než čínský systém Beidou a sedmnáctkrát lepší než ruský Glonass. Přesnější „ranging“ se pak odráží i v přesnějším geografickém určení polohy přijímače, jehož chyba při dobrém výhledu na oblohu zpravidla nepřesáhne 1,5 metru, což je opět několikanásobně lepší výsledek než u konkurenčních systémů.

Dnes se na oběžné dráze nachází již 26 družic Galileo, které doplňuje masivní pozemní segment rozmístěný po celé zeměkouli. Systém je stále ve vývoji a postupně jsou vypuštěny nové kusy družic tak, aby kosmický segment disponoval dostatečným počtem družic zajišťujícím kvalitu služeb v případě nečekaných událostí. Ve vývoji jsou rovněž nové typy družic Galileo druhé generace, jejichž vypouštění se očekává od roku 2024. Systém Galileo financuje Evropská unie, technický vývoj v podobě průmyslových zakázek koordinuje Evropská kosmická agentura a za poskytování služeb a provoz systému odpovídá agentura EUSPA v Praze.

Služby určení polohy Galileo může již od konce roku 2016 využívat každý, jehož zařízení, například mobilní telefon, bude disponovat přijímačem signálu GNSS podporující Galileo. Přehled takových zařízení je k dispozici na stránce https://www.usegalileo.eu/accuracy-matters/CS.

Ilustrační video na webu ESA: Galileo: the first ten years – YouTube

Rubriky