Fluorescentní vezikuly v podmínkách hypergravitace

Sdílet:


Tým studentů dorazil do střediska ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v Nizozemí, aby uskutečnil svůj navržený experiment na centrifuze LDC (Large Diameter Centrifuge) poté, co byl vybraný v rámci programu „Spin Your Thesis!“ Studenti se rozhodli zkoumat fungování pasivního mechanismu transportu glukózy v obřích unilamelárních vezikulách (Giant Unilamellar Vesicles, GUV) v podmínkách nestandardní gravitace.

Kvůli vzdálenosti, pandemii a brexitu měli studenti možnost setkat se pouze jednou, a to na letní škole. Všichni se pak viděli podruhé až v rámci kampaně „Spin Your Thesis!“, která navíc byla odložena. A to proto, aby absorbovala prodloužení prací právě z uvedených důvodů. Naštěstí byl kompletní tým nakonec schopen sejít se na třídenní výzkumnou kampaň.

Příprava experimentu může představovat velkou výzvu: ne vždy funguje tak, jak by si jeho tvůrci přáli. Tým Noahs Arc (Noemova archa) se o tom přesvědčil hned první den kampaně. Výsledkem bylo přehodnocení celého experimentu a toho, na co se zaměří. I když experiment nakonec nepřinesl výstupy, v které doufali, studenti se mnohému naučili. „Dozvěděl jsem se mnoho o sobě a o tom, jak navrhnout experiment,“ říká jeden z nich. Je důležité se poučit z chyb. To ostatně zdůraznil jeden ze studentů: „Tyto neočekávané problémy mě hodně naučily o překonávání problémů.“

Poslední den experimentu tak jeden z členů týmu mohl říci: „Byl to můj první praktický experiment během studia a naučil jsem se toho opravdu hodně. Vlastní kampaň je u konce, ale práce ne. Ještě je toho hodně, co musíme udělat. Data shromážděná během hypergravitačního experimentu je třeba analyzovat a zdokumentovat.“

Zaměstnanci pracující na LDC a v Akademii ESA rádi pracují se studenty a mají radost, když sledují jejich projekty růst z prvních návrhů až k realizaci a následně k publikaci. „Každoročně se setkáváme se studenty, kteří realizují špičkové vědecké experimenty na této unikátní centrifuze,“ vysvětluje koordinátor pro univerzitní studentské experimenty Nigel Savage. „Studenti se někdy setkávají s problémy a obtížemi, nicméně to je čeká i v každodenním životě a musí je zvládnout, aby dosáhli svého cíle. Tým Noemova archa čelil neobvyklé záplavě problémů. Jsme přesvědčeni, že jejich setkání s profesionální vědou pro ně přesto bylo pozitivní a že budou ve své výzkumné kariéře pokračovat.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky