Fitness náramek na oběžné dráze Země

Sdílet:


Jeden z experimentů během mise kosmonauta ESA Andrease Mogensena na ISS bude sledovat jeho zdravotní stav a základní životní funkce během pravidelných každodenních cvičení na oběžné dráze.

Pochopení toho, kterak se lidské tělo vypořádává s mikrogravitací je středobodem zájmu mnoha experimentů na Mezinárodní kosmické stanici. Kosmonautům trvá přibližně dva týdny, než se jejich tělo přizpůsobí neobvyklým podmínkám stavu beztíže. Sledování toho, jak jejich tělo reaguje, a to zvláště při cvičení, může výzkumníkům pomoci lépe pochopit to, kterak lze kosmonautům na orbitě co nejlépe pomoci.

Během své mise Huginn bude kosmonaut ESA Andreas Mogensen cvičit s monitorovacím zařízením SpaceWear připoutaným ke své hrudi, které bude měřit jeho základní zdravotní parametry jako teplotu nebo tepovou frekvenci.

SpaceWear je zařízení přibližně o velikosti hodinek, které si Andreas Mogensen připne během cvičení na hruď. Bude monitorovat širokou paletu zdravotních parametrů, jako je srdeční tep či jeho proměny, dechová frekvence, orientaci těla a změny tělesné teploty. A to všechno tisíckrát za sekundu, přičemž baterie má desetihodinovou životnost.

„Na Mezinárodní kosmické stanici jsou už dnes různé zdravotní monitory, ale co od nich SpaceWear odlišuje, je četnost a kvalita měřených dat. Společně s dlouhou životností baterie budeme schopni monitorovat kosmonauty během celého pracovního dne na kosmické stanici,“ vysvětluje Thomas Andersen ze společnosti Danish Aerospace Company, která SpaceWear vyvinula.

Zařízení SpaceWear je navrženo pro extrémní prostředí. Testování na kosmické stanici, které provádí Andreas Mogensen může otevřít jeho použití v celé řadě nebezpečných aplikací. Například u hasičů, kteří se musí vypořádat s vysokými teplotami, těžkou výbavou a fyzicky náročnou prací, může SpaceWear monitorovat a poskytovat monitorujícímu personálu informace personálu data o případných zdravotních problémech a předcházet jim správnými opatřeními.

Zařízení pro sledování zdravotního stavu může najít uplatnění také u těch, kdo se věnují extrémním sportům, jako jsou třeba řidiči vystavení během motosportu vysokému přetížení, nebo horolezci zdolávající hory v prostředí velmi řídké atmosféry.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky