Evropský modul pro stanici Gateway vyrobí ve Francii

Sdílet:


ESA podepsala kontrakt se společností Thales Alenia Space, na jehož základě bude vyrobený evropský modul pro lunární stanici Gateway. Ten poskytne základně komunikační kapacitu a schopnost doplňování pohonných látek.

Základna Gateway bude postavena partnery z projektu Mezinárodní kosmické stanice a umožní udržitelný průzkum v blízkosti a také na povrchu Měsíce. Zároveň dovolí realizovat výzkum a bude demonstrovat technologie nezbytné pro budoucí výpravu na Mars.

Evropský modul ESPRIT (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications) bude mít válcovitý tvar a kosmonauti v něm budou pracovat podobně jako v modulech ISS. Bude obsahovat pozorovatelnu nabízející 360° pohled na Měsíc a na přilétající kosmické lodě, které se budou připojovat k základně.

ESPRIT se bude skládat ze dvou hlavních prvků: systému, který bude poskytovat datovou, hlasovou a videokomunikaci ze stanice Gateway na Měsíc, a z modulu pro doplňování pohonných látek, v němž bude uložený xenon a chemické pohonné hmoty. Tento modul zajistí, že si Gateway bude udržovat svoji dráhu, stejně jako podporovat budoucí opakovaně použitelné přistávací moduly a další transportní systémy.

Komunikační prvek je nutné vyvinout velmi rychle tak, aby byl připravený ke startu v roce 2024. Vypuštěný bude s prvním americkým modulem stanice Gateway, který je pojmenovaný HALO. Naproti tomu modul pro doplňování pohonných látek poletí až v roce 2026. Zakázka má hodnotu 296,5 mil. eur a hlavním kontraktorem je Thales Alenia Space z Cannes (Francie), pro kterou budou hlavními dodavateli Thales Alenia Space v Itálii a ve Velké Británii.

„Vývoj stanice Gateway se zrychluje díky tomuto novému kontraktu a také díky evropským znalostem,“ komentuje ředitel pilotovaného a robotického průzkumu v ESA David Parker. „Již za několik málo let budeme svědky toho, že lidstvo – včetně evropských kosmonautů – bude pracovat společně na oběžné dráze u Měsíce a zajišťovat podporu posádkám na jeho povrchu. Díky již probíhajícímu podílu na lodi Orion a nynějšímu kontraktu na modul International Habitation, I-Hab, je nyní Evropa klíčovým partnerem pro program Artemis. Bude se podílet na lunární dopravě, infrastruktuře, technice i vědě.“

Gateway je součástí programu Artemis, který míří k Měsíci. Staví na příkladné spolupráci mezi kosmickými agenturami za poslední dvě dekády, kdy se podařilo vybudovat a využívat Mezinárodní kosmickou stanici. Základy modulu ESPRIT jsou založené právě na zkušenostech s návrhem, stavbou a provozování stávajících elementů ISS, které krouží kolem Země ve výšce 400 km. Nyní bude tato kapacita posunuta do tisícinásobně větší vzdálenosti.

„Tento kontrakt dále upevňuje pozici Thales Alenia Space coby lídra v navrhování a výrobě přetlakových struktur pro pilotované lety. Náš tým je už nyní podepsaný pod více než polovinou hermetizovaného objemu Mezinárodní kosmické stanice. Nyní se budeme věnovat většině modulů stanice Gateway, včetně obytného ESA International Habitation, stejně jako dodáme primární struktury pro modul NASA HALO (Habitation and Logistics Outpost), a to ve spolupráci s firmou Northrop Grumman. Navíc jsme zapojeni do komerční stanice Axiom,“ uvádí viceprezident pro pozorování, průzkum a navigaci v Thales Alenia Space Massimo Claudio Comparini.

Francouzský kosmonaut ESA Thomas Pesquet se vrací na Mezinárodní kosmickou stanici v letošním roce, aby žil šest měsíců v modulech, které budou základem pro návrh nových modulů stanice Gateway. Připravuje se na svoji misi nazvanou Alpha a je nadšený z vyhlídky na možné budoucí lety k Měsíci.

„Jsem nadšený, že je Evropa na přímé cestě k Měsíci. A jsem rád, že Francie kapitalizuje své znalosti získané při výrobě kritického hardware! ESA zajistila účast tří evropských astronautů na letech ke stanici Gateway, takže doufám, že v nedaleké budoucnosti budu jedním z nich, budu pracovat v modulu ESPRIT a využívat jeho hardware pro komunikaci s posádkami na Měsíci. Základy pro tento podnik vznikají právě nyní v Cannes, kde jsem byl na stáži na samém počátku své kariéry!“

Také prezident francouzské kosmické agentury CNES Jean-Yves Le Gall nezastírá svůj sentiment: „Jsme nadšení z toho, že hardware pro budoucí generaci kosmických průzkumníků vzniká ve Francii. Návrh a výroba tohoto modulu je samozřejmě mezinárodním projektem, ten má ale své kořeny v Cannes.“

„Budoucnost pro pilotovaný kosmický průzkum je světlá a už teď se nedočkavě díváme na objevy a další benefity, které budou mít přínos pro obyvatele Země.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky