Evropský kosmický průmysl se potkal v ESA

Sdílet:


ESA přivítala rekordních 1700 návštěvníků z 800 společností a institucí na Průmyslových kosmických dnech (Industry Space Days), které se uskutečnily ve dnech 28. a 29. září v ESTECu (European Space Research and Technology Centre). Tedy v technickém středisku ESA v Nizozemsku. Šlo o akci, kde se mohli potkat zástupci průmyslu a kde mohli sdílet své nápady týkající se nového využití kosmického prostoru či jeho komerčního potenciálu.

Komercionalizace vesmírných aktivit je jednou z nejdůležitějších priorit ve strategii ESA: tak, jak bylo popsáno v Agendě 2025. Akci zahájil generální ředitel ESA Josef Aschbacher, který před zaplněným sálem zdůraznil živou a vzkvétající globální kosmickou ekonomiku a záměr posílit evropský vesmírný průmysl na příštím zasedání Rady ESA na ministerské úrovni (Council Meeting at Ministerial Level, CM22) v listopadu.

V dalších prezentacích ředitelé ESA sdíleli informace o aktivitách kosmické agentury, o budoucnosti kosmického průzkumu a o příležitostech spolupráce s ESA. Semináře a panelové diskuse probíraly vesmír a dále vysvětlovaly způsoby, kterak ESA a investoři pomáhají evropským kosmickým firmám všech velikostí být úspěšnými na trhu.

Akce konaná jednou za dva roky a organizovaná kanceláří SME (Small and Medium Enterprises) ESA funguje jako katalyzátor pro nová partnerství v rámci evropského kosmického průmyslu. Mnozí z návštěvníků jsou pravidelnými účastníky, neboť akci považují za cenný zdroj informací o nových a budoucích programech ESA z první ruky. Stejně tak je to příležitost setkat se s přáteli a spolupracovníky v kosmické komunitě, potkávat se, vyměňovat si nápady a setkávat se s potenciálními partnery při dojednávání nových obchodů. Zóna „BIC vesnice/startupy“ (Business Incubation Centres) přestavila 24 začínajících firem z podnikatelských inkubátorů ESA v celé Evropě.

Pro malé a střední podniky byla také k dispozici služba, která jim pomáhala registrovat se u ESA. A to tak, aby registrační údaje odpovídaly požadavkům kosmické agentury prostřednictvím nástroje esa-match: jde o on-line nástroj ESA, který pomáhá firmám spolupracovat sdílením odborných znalostí a schopností při možných partnerských programech.

Během 5400 předem domluvených setkání mohli zástupci firem diskutovat příležitosti ke spolupráci či prodávat nebo naopak nakupovat své produkty.

Letošní rekordní účast jen podtrhla důležitost této události pro kosmickou komunitu při budování kontaktů a navazování spolupráce.

Po události generální ředitel ESA Josef Aschbacher komentoval: „Bylo vzrušující vidět na této akci nadšení a zápal pro vesmír. Průmyslové kosmické dny představovaly šanci nabídnout průmyslu vhled a lepší pochopení potřeb i příležitostí, které s sebou přináší evropská kosmická ekonomika. Nyní je čas na chytré a na růst orientované investice, aby využily bohaté příležitosti nabízené evropským kosmickým průmyslem. Tak se dále posílí evropská kosmická ekonomika.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky