Evropský družicový systém urychluje datový tok

Sdílet:


Z družic dálkového průzkumu Země proudí cenná data přímo k uživatelům na planetě Zemi. A to zásluhou nejsofistikovanější laserové komunikační sítě, která kdy byla postavena.

Radarové snímky získávané ve dne v noci a multispektrální fotografie vegetace, zemského pokryvu a vodních ploch ve vysokém rozlišení – stejně jako informace pro záchranné služby – tak přicházejí na Zemi v prakticky reálném čase.

Už zhruba 50 tisíc spojení bylo realizováno mezi čtyřmi družicemi obíhajícími Zemi na nízké oběžné dráze a dvěma komunikačními satelity na dráze geostacionární. Ty tvoří evropský systém EDRS (European Data Relay System).

Geostacionární pozice – ve výšce zhruba 36 tisíc kilometrů nad zemským rovníkem – dovoluje komunikačním družicím udržovat téměř konstantní spojení s družicemi dálkového průzkumu Země. Ty jsou přitom povrchu mnohem blíže a Zemi oběhnou jednou za přibližně 90 minut.

Družice EDRS využívají lasery pro komunikaci s družicemi dálkového průzkumu Země a přenášejí jejich data do Evropy za pomoci rádiových přenosů v téměř reálném čase. Přitom komunikace bez těchto přenosových družic by vedla k prodlevám dlouhým až 90 minut.

Čtyři družice dálkového průzkumu Země komunikující skrze EDRS jsou satelity Sentinel patřící do programu Evropské unie Copernicus. EDRS nabízí rádiovou kapacitu pro spojení mezi družicemi, která může sloužit též k přenosu informací z Mezinárodní kosmické stanice a dalších komerčních misí.

EDRS je nezávislým evropským telekomunikačním družicovým systémem, který vznikl jako partnerský projekt mezi ESA a operátorem Airbus. Partnerské projekty jsou součástí úsilí ESA spojit průmysl kolem velkých programů, což podpoří technologický vývoj nezbytný k dosažení ekonomických přínosů.

Dvě družice EDRS byly postaveny firmami Airbus a OHB Systém v rámci programu ESA ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky