Evropské kosmické firmy připravují specifikace pro optická spojení

Sdílet:


Rychlé a bezpečné posílání obrovských kvant dat mezi družicemi rovná se nutnost využití světla jako komunikačního prostředku. Skupina kosmických firem, výzkumných středisek a univerzit spolupracujících s ESA vytvořila sadu specifikací, kterak přesně by družice využívající světlo ke vzájemné komunikaci měly spolupracovat – a kterak se spojovat se svými pozemními stanicemi.

K postavení družic, které mohou ke komunikaci snadno využívat laserové světlo, potřebují výrobci optická zařízení schopná se navzájem rozpoznat a komunikovat vysokými rychlostmi, které budou v budoucnu zapotřebí.

Podporou a koordinací diskusí mezi kosmickými firmami, výzkumnými středisky a univerzitami v Evropě a Kanadě pomáhá ESA vytvořit sadu specifikací pro ultravysokorychlostní optická pojítka. Vše je přitom součástí programu ESA ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems).

Iniciativa má přitom název „ESA Specifications for Terabit/second Optical Links“, přičemž jejím cílem je podpořit spolupráci komerčních produktů a služeb pro vysokokapacitní optické družicové sítě. A to včetně nezbytných pozemních prvků.

Cílem iniciativy je rozšířit existující standardy z kosmických komunikací, stejně jako z pozemních sítí. To umožní kosmickým firmám snadněji a bez problémů integrovat své družice do pozemských sítí, stejně jako vyvinout a využívat běžně komerčně dostupné komponenty a software.

Tento přístup dává průmyslu možnost vyjádřit se k budoucímu vývoji a je podobný aktivitám americké Space Development Agency. ESA v současnosti koordinuje osmnáct společností z osmi zemí, které mají definovat sadu obecných specifikací pro budoucí optické komunikační linky ve vesmíru a z vesmíru.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky