Evropská kosmická agentura hledá kosmonauty

Sdílet:


Evropská kosmická agentura (ESA) připravuje výběrové řízení na pozice nových kosmonautů, hlásit se mohou i čeští kandidáti. Stovky dalších pozic v rámci ESA se budou vypisovat v nejbližších letech v rámci generační obměny. Pro české zájemce se tak otevírají dveře do prestižních odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Výzva je otevřena občanům všech 22 členských států ESA včetně ČR a 2 asociovaných států (Slovinsko a Litva). Podmínkou je magisterský titul z vybraných oborů, tři roky pracovní zkušenosti po skončení magisterského studia, angličtina na úrovni C1, předložení lékařského osvědčení o zdravotním stavu na úrovni požadované u soukromého pilota (uchazeč ale nemusí být pilotem). Přihlášky bude možné podávat od 31. března do 28. května 2021, více informací uchazeči získají na webových stránkách ESA.

Konkurence ale bude obrovská a oddíl kosmonautů nemá být příliš velký. Evropská agentura již deklarovala, že jinak by se mohlo stát, že by někteří členové čekali na let příliš dlouho a ztratili tak nejlepší roky života. Dá se ale očekávat, že budou takto vybráni přibližně 4 stálí členové oddílu kosmonautů (tzv. kariérní kosmonauti) a cca dvacítka náhradníků (tzv. rezervistů). Již v dřívějších výběrových řízeních se ale počet uchazečů pohyboval v řádu tisíců.

Zatímco kvalitní vybraný kandidát (kariérní kosmonaut) poletí bez ohledu na výši příspěvků členského státu nebo reputaci průmyslu a vědecké obce, „rezervista“ je specifický status nevybraných finalistů, kteří dostanou jen velmi omezený výcvik (cca 2 týdny) a mohou udržovat svoji zdravotní certifikaci a být k dispozici jako náhradníci k zastoupení kariérních kosmonautů v případě, že by někdo z oddílu odešel. Mohou také být vybráni do oddílu, pokud vzroste potřeba kosmonautů v důsledku navýšení letových příležitostí nebo mohou být vybráni pro specifické mise, zejména národní mise, které jsou plně hrazené konkrétním státem s tím, že po skončení takové mise se zařadí zpět mezi rezervisty.

Evropská kosmická agentura ale nehledá pouze kosmonauty. V souvislosti s generační obměnou, spojenou s vlnou odchodů agenturních zaměstnanců do důchodu, si ESA stanovila ambiciózní cíl – v příštích 10 letech nabrat každý rok 100 nových zaměstnanců – průběžně tak budou vypisována výběrová řízení na stovky dalších míst pro inženýry, vědce, administrativní pracovníky a další související pozice. A vzhledem k tomu, že ESA preferuje poměrné zastoupení národností i mezi svými zaměstnanci, otevírají se tím pomyslné dveře i pro české kandidáty.

Tím ale možnosti pro české pracovníky v těchto oborech nekončí. Již dříve jsme informovali o tom, že od roku 2021 bude v Praze sídlit nová Agentura pro kosmický program EU. To přináší nové příležitosti pro české firmy i vědce, Česká republika tak má unikátní možnost se více profilovat v rozvoji technologií a aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Vzhledem k tomu, že nová agentura bude vznikat na půdorysu stávající agentury GSA a bude mít výrazně širší portfolio činností, pro české pracovníky to také znamená zvýšení počtu pracovních příležitostí v tomto prestižním odvětví.

Rubriky