ESA zastavila vývoj mise CubeMAP

Sdílet:


Po pečlivém zvážení se Rada programu dálkového průzkumu Země ESA rozhodla ukončit vývoj satelitu CubeMAP, což měla být mise třídy Scout. Rozhodnutí je založené na tom, že během vývojové cesty byla překročena programová omezení týkající se časových a rozpočtových hranic tak, jak je vyhrazeno pro tuto kategorii misí.

Mise Scout mají doplňovat vlajkové série výzkumných misí ESA Earth Explorer. Jde přitom o nový prvek v programu dálkového průzkumu Země ESA FutureEO.

Mise třídy Scout míří na demonstraci schopností malých družic dodávat vědu s přidanou hodnotou. A to buď miniaturizací stávajících technologií, nebo demonstrací nových technik dálkového průzkumu.

Od počátku vývoje do startu nesmí uplynout déle než tři roky a vše je striktně omezeno rozpočtem ve výši 30 miliónů eur.

ESA vybrala misi CubeMAP jako první z třídy Scout v prosinci 2020. Průmyslové konsorcium se skládalo z hlavního kontraktora, kterým je GomSpace (Dánsko). A dále subkontraktorů: RAL Space (Velká Británie), GomSpace (Lucembursko), GomSpace (Švédsko) a Enpulsion (Rakousko).

Misi mělo tvořit trio malých družic, které by pomohly kvantifikovat procesy v horních vrstvách atmosféry a pomoci také lepe pochopit jejich vliv na naše klima.

Konstelace měla měřit vodní páry, oxid uhličitý, metan, ozón, oxidy dusíku a aerosoly. Všechny tyto složky atmosféry hrají klíčovou roli ve skleníkovém efektu a klimatické změně.

Každá ze tří družic měla nést tři miniaturizované špičkové laserové radiometry s vysokým rozlišením a jednu miniaturizovanou hyperspektrální kameru pro snímkování slunečního disku.

ESA se zavázala dodržovat programová omezení nastavená jejími členskými zeměmi. A mise CubeMAP začala čelit výzvám týkajícím se cílové ceny i času vývoje.

Ředitelka programů pozorování Země v ESA Simonetta Cheliová uvedla: „Přístup vycházející z filozofie New Space s sebou nese zvýšené riziko. V rámci programu Scout se snažíme adaptovat mise dvakrát rychleji a desetkrát levněji než u tradičních družicových misí, což pochopitelně není jednoduché.“

„Je zásadní ‘selhat úspěšně’ a přijmout těžká rozhodnutí už ve chvíli, kdy je jasné, že tvrdě nastavené limity není možné dodržet.“

„Nicméně to, čeho jsme dosáhli při vývoji mise CubeMAP není ztraceno. Společně s průmyslovými partnery jsme se mnohé naučili, stejně jako nově vyvinuté technologie najdou bezpochyby uplatnění v budoucích misích.“

Projektový manažer pro mise Scout v ESA Jean-Pascal Lejault dodává: „Vývoj mise CubeMAP zatím dokázal demonstrovat potenciální nových detekčních technik pro získání profilů atmosféry a studium chemie horních vrstev atmosféry za použití miniaturizovaného přístrojového vybavení kompatibilního s družicí 12U (dvanáctijednotkový cubesat – pozn. překladatele).“

„Rozhodnutí zastavit projekt CubeMAP vůbec neznamená, že jde o špatný koncept mise nebo že o ni dále není zájem. Naopak význam obou přístrojů HIROS a HSDI je nemalý. Vznikl důvěryhodný technický plán, stejně jako s ním spojený plán vývoje. Takže budeme hledat cesty, kterak toto úsilí přivést do zdárného konce, a to mimo rámec misí Scout.“

„Chtěl bych poděkovat každému, kdo byl zapojený do programu CubeMAP za obrovskou podporu a zdůraznit, že si všichni bereme cenné znalosti z vykonané práce. To nám umožní realizaci úspěšnějších misí v budoucnosti.“

Další mise třídy Scout realizovaná ESA, HydroGNSS, pokračuje v přípravách na start v příštím roce.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky