ESA zakoupila první misi na odstranění kosmické tříště od start-upu

Sdílet:


ESA uzavřela kontrakt v hodnotě 86 mil. eur s průmyslovým týmem pod vedením švýcarského start-upu ClearSpace SA, od nějž nakupuje unikátní službu: první odstranění kusu kosmického odpadu z oběžné dráhy.

Výstupem bude v roce 2025 vypuštění první aktivní mise vedoucí k odstranění kosmického smetí z oběžné dráhy, ClearSpace-1. Družice se setká, zachytí a z oběžné dráhy snese horní část adaptéru VESPA (Vega Secondary Payload Adapter) využívaného evropskou raketou Vega. Objekt se nachází na postupně se snižující oběžné dráze (aktuálně zhruba ve výšce 801 až 664 km), což je v souladu s regulemi ohledně nakládání s kosmickým odpadem. Zůstal zde po druhém letu rakety Vega v roce 2013.

Zaplacení servisního kontraktu namísto přímého nákupu a zajištění provozu celé mise představuje pro ESA zcela nový obchodní model. Jde o první krok s cílem vytvořit nový komerční sektor ve vesmíru.

Společně s částečným financováním této úvodní mise – firma ClearSpace získá zbytek potřebného kapitálu na její realizaci prostřednictvím komerčních investorů – dodá ESA též klíčové technologie pro tento let. Ty byly vyvinuté jako součást iniciativy Clean Space (Čistý vesmír) skrze projekt ADRIOS (Active Debris Removal/ In-Orbit Servicing).

K nim patří pokročilé řízení, navigace a ovládací systémy, stejně jako sledovací prvky s umělou inteligencí umožňující družici se bezpečně a autonomně přiblížit k cílovému tělesu. V neposlední řadě jsou to pak robotické paže pro dosažení spojení.

„Když se podíváte na všechna zachycení orbitálních objektů, která byla provedena dosud, tak byly provedeny s kooperujícími a plně funkčními cílovými objekty,“ vysvětluje generální ředitel ESA Jan Wörner.

„S kosmickým smetím je už z jeho povahy jasné, že jejich ovládání není možné: namísto toho se objekty nekontrolovaně pohybují, často náhodně rotují.“

„Takže první zachycení a likvidace nespolupracujícího kosmického objektu představuje extrémně náročnou výzvu. Ovšem s tím, jak bude v následující dekádě dramaticky růst počet družic, stane se právě pravidelné odstraňování kosmického smetí základním předpokladem pro to, aby byl stav oběžných drah udržený pod kontrolou. Jen tak jsme schopni zabránit kaskádě kolizí, které by mohly způsobit, že se celý problém ještě více zhorší.“

Zakladatel a CEO ClearSpace Luc Piguet komentuje: „Při orbitálních rychlostech má střet i s obyčejným šroubkem sílu exploze. A proti ní se nedá chránit ani konstrukcí. Namísto toho potřebujeme hrozbu řídit skrze aktivní odstraňování kosmického smetí.“

„Naše ‘kosmické odtahovky’ jsou schopné vyčistit klíčové dráhy od odpadu. Jinak by se mohly stát nepoužitelné pro budoucí mise. Eliminujeme tak narůstající riziko a zodpovědnost vlastníků, z čehož bude těžit celý kosmický průmysl jako celek. Naším cílem je vytvořit dostupný a udržitelný systém kosmických služeb.“

Vedoucí kanceláře Clean Space v ESA Luisa Innocentiová dodává: „Záměr je takový, že tato průkopnická mise vytvoří opakující se obchodní příležitost. A to nejen pro odstraňování smetí pro zodpovědné kosmické hráče, ale také pro orbitální servis: stejné technologie totiž umožní doplnění pohonných látek přímo na oběžné dráze nebo servis družic, což prodlouží jejich životnost. Do budoucna se domníváme, že se tento trend může rozšířit na orbitální montáž, výrobu a recyklaci.“

ClearSpace je společnost vytvořená zkušeným týmem výzkumníků v oblasti kosmické tříště z EPFL (Švýcarský federální institut technologií v Lausanne). Stojí v čele průmyslového týmu, v němž jsou firmy z několika zemí: kromě Švýcarska ještě z České republiky, Německa, Švédska, Polska, Velké Británie, Portugalska a Rumunska.

Cílové těleso VESPA mise CleraSpace-1 má hmotnost 112 kg, čímž se blíží velikostí malé družici. Navíc má relativně jednoduchý tvar a robustní konstrukci, díky čemž jde o objekt vhodný pro první demonstrační misi. Po ní by měly přijít větší výzvy, počítá se i se zachycením několika objektů během jedné výpravy.

Mise ClearSpace-1 bude nejprve poslána na nižší oběžnou dráhu ve výšce 500 km pro orbitální přejímku a kritické prověrky, až poté se přesune na vyšší orbitu pro setkání a zachycení cílového tělesa kvartetem robotických manipulátorů. Let bude probíhat pod dohledem ESA. Kombinované sestava skládající se ze „stíhacího robota“ plus cílového tělesa VESPA pak bude navedena k řízenému zániku do hustých vrstev atmosféry.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky