ESA zahajuje vývoj první mise dálkového průzkumu třídy Scout

Sdílet:


V rámci přijetí konceptu „New Space“ (Nový vesmír) v programu FutureEO vybrala ESA jeden ze čtyř předložených návrhů na první misi třídy Scout. Rozhodnutí uvolňuje cestu pro zahájení jednání s dánskou firmou GomSpace, která povede průmyslové konsorcium mající za cíl vyvinout malou družicovou misi EPS-MACCS (Earth System Processes Monitored in the Atmosphere by a Constellation of CubeSats).

Mise třídy Scout jsou novým prvkem v programu dálkového průzkumu Země ESA. Jejich základní myšlenkou je prověřovat nové koncepty za využití malých družic, které tak zvyšují vědeckou hodnotu dat ze stávajících satelitů. Díky využití agilního vývojového procesu je cílem realizovat mise Scout za maximálně 30 mil. eur. Cena zahrnuje vývoj kosmického a pozemního segmentu a přejímku mise na oběžné dráze. Další podmínkou je, že od začátku projektu do startu musí uplynout maximálně tři roky.

Členské státy ESA účastnící se programu FutureEO vybraly misi EPS-MACCS na nedávném zasedání Programové rady pro dálkový průzkum Země.

Vedoucí budoucích misí a přístrojů pro dálkový průzkum Země v ESA Philippe Martimort k tomu uvádí: „Měli jsme na stole čtyři vynikající návrhy, což nejen demonstrovalo zájem o program, ale také potenciál, který mají družice třídy CubeSat při poskytování hodnotných vědeckých dat. S jejich pomocí pak můžeme lépe chápat náš svět a stejně tak můžeme zjišťovat, kterak mohou být využité při doplňování tradičních velkých družicových misí.“

ESP-MACCS se zaměří na pochopení a kvantifikaci atmosférických procesů v horních vrstvách troposféry a ve stratosféře. Zaměří se především na sběr dat v tropickém a subtropickém pásu, kde bude pozorovat plyny, jako jsou vodní páry, oxid uhličitý, metan, ozón a oxid dusný, stejně jako třeba aerosoly. Všechny přitom hrají klíčové role ve skleníkovém efektu a klimatické změně.

Mise se bude skládat ze třídní dvanáctijednotkových CubeSatů (každá jednotka má rozměr 10 krát 10 krát 10 cm). Navíc ji bude tvořit i hyperspektrální snímač slunečního kotouče ve viditelném a blízkém infračerveném spektru.

Průmyslové konsorcium mise ESP-MACCS tvoří GomSpace (Dánsko) coby hlavní kontraktor. Jako dodavatelé pak fungují Rutherford Appleton Laboratory (RAL-SFTC, Velká Británie), GomSpace (Lucembursko), GomSpace (Švédsko), Enpulsion (Rakousko), Hyperion (Nizozemí) a KSAT (Norsko).

Ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher oznámil rozhodnutí o realizaci mise EPS-MACCS na počátku prosince.

Josef Aschbacher uvedl: „Výběr první mise třídy Scout je klíčovým programovým mezníkem pro dálkový průzkum Země a zároveň je důležitým krokem v našem úsilí o přijetí konceptu New Space.“

„Mise EPS-MACCS je nyní ve fázi rozjednávání, přičemž už se díváme do budoucnosti. Nyní budeme vyhodnocovat možnosti realizace dalších návrhů na mise Scout, které jsme obdrželi.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky