ESA využije své sondy ke sledování přistáním roveru NASA Perseverance na Marsu

Sdílet:


Rover mise NASA Mars 2020 jménem Perseverance se chystá k přistání na čtvrté planetě Sluneční soustavy ve čtvrtek 18. února 2021 ve 21:43 h. Vysílání dat a prvních fotografií na Zemi během přistání do kráteru Jezero bude přitom závislé na sondách obíhajících kolem planety. Stejně tak na nich bude závislý při získávání prvních pracovních povelů jdoucích v opačném směru.

Jednou ze sond, které se využijí pro komunikaci, bude ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) realizovaná v režii ESA a Roskosmosu. Protože oběžná dráha ji přivede přímo nad místo přistání, bude v určených časových intervalech TGO zajišťovat komunikační relace mezi Perseverance a Zemí. Na naší mateřské planetě přitom spojení zajistí série pozemních stanic, mezi nimiž bude i síť ESA Estrack.

Data odvysílaná roverem Perseverance během prvních hodin a dní na Marsu budou pro celou misi klíčová. Přistál stroj bezpečně? Jsou všechny systémy funkční?

Aby bylo zajištěno, že se informace dostanou k inženýrům na Zemi tak rychle, jak je to jen možné, bude využita sonda TGO a další orbitální automaty NASA ke komunikaci se sítí pozemních stanic na Zemi téměř 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. A to po první dva týdny po přistání. Jen pozemní stanice ESA na Zemi jsou přitom schopné zajistit spojení zhruba 14 hodin denně.

„TGO poskytne datový přenos s nízkou latencí roveru Perseverance jak během tohoto kritického období, tak v době následující,“ vysvětluje manažer operací sondy TGO v ESA Peter Schmitz. „Naše první přenosová relace s TGO začne ve 2:07 h dne 19. února. Tedy nějaké čtyři hodiny po přistání.“

Sonda TGO je první ze dvou misí programu ExoMars, což je společný podnik ESA a Roskosmosu. Cílem programu ExoMars je snaha zjistit, zdali kdy existoval život na planetě Mars. Sonda TGO dorazila k planetě v říjnu 2016 a provádí detailní analýzu atmosféry, stejně jako mapuje stopy vody pod povrchem planety. Provozuje ji středisko ESA ESOC (European Space Operations Centre) v Darmstadtu, jehož letoví kontroloři mají bohaté zkušenosti s přenosem dat ze stávajících i minulých výprav na povrchu Marsu.

„Orbitální sonda typicky zajišťuje jednu komunikační relaci za den, ale od 18. února zařazujeme do plánu další dvě relace denně právě a jen pro Perseverance,“ doplňuje Peter Schmitz. „Díky tomu bude TGO přenášet z povrchu Marsu dvojnásobný objem dat než dosud.“

Rover Perseverance má komunikovat s orbitálními sondami NASA a ESA nejméně dvakrát denně, typicky se ale počítá se čtyřmi až šesti relacemi. Během nich budou data a fotografie odeslány do NASA, aby mohl operační tým mise plánovat aktivity roveru na další dny.

Mars Express je první evropská mise k planetě Mars. Od počátku operačního provozu v roce 2004 pomáhá hledat odpovědi na základní otázky týkající se geologie, atmosféry, prostředí na povrchu, historie vody a potenciálního života na Marsu.

Kamera s vysokým rozlišením na palubě sondy Mars Express pořídila tisíce dechberoucích snímků povrchu planety Mars ve 3D. Včetně těch, které nabízejí virtuální přelet nad kráterem Jezero. Ten je plánovaným místem přistání roveru Perseverance.

Kamera VMC (Visual Monitoring Camera), která je též známá jako „Marsovská webkamera“, poskytuje širší kontextové pohledy na oblast přistání.

Spektrometr PFS (Planetary Fourier Spectrometer) na Mars Expressu zase monitoruje lokální podmínky v kráteru Jezero. Získávané informace předává týmu roveru Perseverance v NASA, který má na starosti vlastní přistání (přesněji fázi EDL, Entry, Descent and Landing). Tyto informace se pak stávají součástí denního reportu ve dvou týdnech předcházejících přistání.

„Inženýři pracující na systémech EDL potřebují co nejpřesnější informace o hustotě atmosféry Marsu nad místem přistání v době, kdy bude Perseverance sestupovat na povrch. Stejně tak potřebují přesná data o tom, jak se hustota atmosféry mění v závislosti s výškou,“ vysvětluje vedoucí projektu přístroje PFS v Istituto Fisica Spazio Interplanetario z Říma Marco Giuranna.

„Mít aktuální znalosti o teplotě, tlaku, prašnosti a ledu v atmosféře je kritické pro pochopení její hustoty a pro analýzu trajektorie, po které bude rover sestupovat k povrchu Marsu.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky