ESA vybrala družici Harmony jako desátou misi z programu Earth Explorer

Sdílet:


Po přípravných aktivitách a přísném výběrovém procesu členské státy ESA formálně vybraly družici Harmony jakožto desátou misi Earth Explorer v rámci programu FutureEO. Tento jedinečný koncept družicové mise má nyní nakročeno, aby se stal realitou a aby poskytl množství informací o našich oceánech, ledu, zemětřesení a sopkách, což významně přispěje ke studiu klimatu a monitorování rizik.

Mise Earth Explorer jsou zásadní pro program ESA FutureEO. Jejich nové pozorovací techniky vedou k novým vědeckým poznatkům o naší mateřské planetě. S pokrokem ve vědě a technologiích se zabývají otázkami, které mají přímý vliv na změnu klimatu a společenské problémy. Mezi ně patří dostupnost potravin, vody, energie, zdrojů a veřejného zdravotnictví.

Země je vysoce dynamický systém, kde je pohyb a výměna energie i hmoty regulovaná celou řadou procesů a zpětných vazeb. Rozpletení těchto komplexních procesů je klíčem k lepšímu pochopení toho, kterak zemský systém pracuje. Představuje to ovšem velkou výzvu.

Díky misi Harmony by se celkový pohled měl stát výrazně jasnější.

S pomocí špičkové vědy bude Harmony pomáhat řešit společenské problémy. Třeba takové, které byly předestřeny ve výzvách Světového programu pro výzkum klimatu a v řadě cílů Udržitelného programu OSN.

Tato úžasná nová mise bude tvořena dvojicí identických družic obíhajících kolem Země v řadě s družicí Sentinel-1 systému Copernicus. Každý satelit Harmony ponese syntetický aperturní radar, ovšem pouze pro příjem, a teplotní infračervený přístroj pro práci v různých pásmech.

Společně s pozorováními z družice Sentinel-1 nabídne Harmony širokou paletu pozorování pohybu, k nimž dochází na nebo v bezprostřední blízkosti zemského povrchu, a to s vysokým rozlišením.

Hlavní řešitel mise Harmony Paco López-Dekker z Delft University of Technology (Nizozemsko) vysvětluje: „Harmony bude, mimo jiné, vyžita ke kvantifikaci procesů, které řídí výměnu hybnosti, tepla a vlhkosti mezi povrchem oceánů a vzduchem nad ním. Tyto výměny mají vliv na procesy v nižších vrstvách atmosféry, ovlivňují počasí a mají vliv na naše klima.“

„Bude využita ke studiu deformace a dynamiky toku rychle se měnícího ledovcového příkrovu s cílem lépe porozumět růstu hladiny světového oceánu.“

„Krom toho bude mise Harmony studovat pohyb horských ledovců, které jsou zásadní pro zajištění pitné vody stovkám miliónů lidí. Takže důležitost studia jejich změn není radno podceňovat.“

„Navíc bude mise Harmony využitá k měření malých posunů zemského pokryvu, které jsou typicky spojené se zemětřeseními a vulkanickou činností. Proto spadají do oblasti monitorování rizik.“

V uplynulých čtyřech letech prošel koncept Harmony přísnou revizí proveditelnosti a předvývojovým procesem, který vyvrcholil tím, že Programová rada pro pozorování Země ESA (Programme Board for Earth Observation, PB-EO) návrh přijala. A to i na základě vědeckých doporučení a doporučení Poradního výboru pro pozorování Země (Advisory Committee for Earth Observation, ACEO).

Výkonný předseda poradního výboru ESA pro pozorování Země René Forsberg k tomu uvedl: „Průkopnické výzkumné mise ESA Earth Explorer jsou zásadní pro evropskou pozici coby světového lídra v dálkovém průzkumu Země. Jsme extrémně nadšení z toho, že můžeme přivítat misi do naší mimořádné rodiny misí a jsme si jistí, že přinese zásadní pokrok v našem chápání procesů na naší křehké planetě.“

Ředitelka programů pozorování Země v ESA Simonetta Cheliová dodává: „Mise Earth Explorers jsou zásadní pro náš program FutureEO. Ten využívá nové nápady k vývoji průkopnických misí a konceptů pro testování inovativních technologií. Podporou nových nápaditých způsobů pozorování Země dovoluje FutureEO využívat špičkovou vědu při řešení výzev zítřka.“

„Nové technologie a pozorovací techniky ověřované družicemi řady Earth Explorer jsou také klíčové při vývoji ‘operačních’ misí, jako je třeba evropská série satelitů Copernicus. Ty pak dodávají systematická data pro služby související se životním prostředím.“

„V případě mise Harmony předpokládáme, že její technologie bude hrát důležitou roli při rozšiřování schopností mise Copernicus Sentinel-1 Next Generation.“

S tím, že mise Harmony byla formálně vybrána jako desátá mise programu Earth Explorer, stala se součástí návrhu programu FutureEO z dálkového průzkumu Země ESA na nadcházející Radě ESA na ministerské úrovni, kde bude členskými státy ESA přijato rozhodnutí o financování projektu.

Dalším krokem bude vyladění návrhu mise a následně výroba družice s výhledem na start v roce 2029.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky