ESA představila své kosmické ambice

Sdílet:


ESA představila své ambiciózní plány na další tři roky a dále na zvýšení evropské nezávislosti, vedení a zodpovědnosti v kosmickém prostoru.

Země věnující se kosmickým programů do nich v poslední době investují nemalé prostředky a Evropa musí zvýšit svůj vklad, aby si udržela svoji pozici, stejně tak aby měla maximální ekonomický a vědecký přínos. Krom toho mají kosmické programy významný vliv na ochranu života na Zemi před vesmírnými riziky. Zdůraznil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher na setkání výboru ESA, které se konalo 14. a 15. června.

Válka na Ukrajině omezila desítky let budovanou mírovou mezinárodní spolupráci a zdůraznila, jak urgentně Evropa potřebuje dále rozvíjet své vlastní kosmické kapacity.

Je nezbytné, aby Evropa vždy měla přístup do vesmíru, aby mohla monitorovat a zvládat klimatickou změnu, aby měla bezpečnou komunikaci, která je zcela pod evropskou kontrolou, a aby byla schopná nabídnout rychlou a rozhodnou reakci na jakoukoliv krizi v Evropě či mimo ni.

Každé tři roky ESA navrhuje členským státům nové projekty a programy, které mají za cíl podpořit využívání kosmického prostoru ku prospěchu evropským občanům. Plány na následující tři roky jsou promyšlené a velmi pragmatické. Jsou výsledkem pečlivého vyhodnocení a jsou vedené ambicí ESA využít plný potenciál vesmíru pro zlepšení života na Zemi a zajistit do roku 2035 Evropě plus ESA pozici globální kosmické velmoci.

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher k tomu uvedl: „Lidé na Zemi chtějí bezpečnější a čistější svět, bez nebezpečí spojených s klimatickou změnou, válkami nebo politickými nepokoji, nebo způsobenými nezodpovědným využíváním přírodních zdrojů. Evropské úspěchy v kosmonautice jsou úžasné, ale jsme toho schopni dosáhnout ještě víc. ESA chce rozšiřovat evropské ambice a úspěch do vesmíru i v následujících dekádách.“

Kosmické mise podporují technologickou inovaci a vědecké objevy. Závazkem k budoucím misím se Evropa zároveň zavazuje k naplnění svého potenciálu a rozvíjení talentu.

ESA také pomůže hledat odpovědi na základní lidskou potřebu porozumět našemu místu ve vesmíru a tomu, proč je tento takový, jaký je. Dnes všichni Evropané těží z přelomových misí, které byly rozjety před desítkami let. Nyní chce ESA připravit mise, na které budou následující generace hrdé, inspirovat ty, kteří vybudují na vědě založenou ekonomiku a posouvat vědecké poznatky v generacích, které přijdou po nás.

Každý z nás dnes a denně spoléhá na kosmonautiku. ESA pracuje na zajištění toho, aby základní služby byly bezpečné a aby objekty obíhající kolem Země byly dobře spravovány.

Mezitím ovšem nárůst komerčního využití kosmického prostoru mění kosmický průmysl jako celek, podporuje inovace a vytváří pracovní místa plus prosperitu.

Když je nyní červnové zasedání výboru ESA za námi, tak kosmická agentura udělala další krok na cestě k Radě ministrů ESA. Ta se uskuteční letos v listopadu a ustanoví priority kosmické agentury na další tři roky.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky