ESA zahájila sběr podnětů k iniciativě na servisování družic na oběžné dráze

Sdílet:


Narůstající závislost mnoha průmyslových sektorů (dopravy, zdravotnictví, telekomunikací, zemědělství, bankovnictví…) na kosmických zdrojích a službách pro jejich funkčnost a konkurenceschopnost roste s potřebou řízení zdrojů přímo ve vesmíru. Přitom je důležité nezapomínat na udržitelnost: finanční i z hlediska životního prostředí.

Veřejný sektor by měl v těchto oblastech plnit vedoucí roli a začínat jako první s tím, že soukromý sektor by následně měl do „rozjetého vlaku“ nastoupit, investovat a připravit se na související komerční služby. Vývoj trhů pro aktivity na oběžné dráze (opravy, setkávání, montáž, modernizace, výroba a recyklace) jsou očekávané a potřebné. A to i ekonomicky pro operátory, aby ze své úvodní investice dosáhli požadovaného zisku.

V posledních letech ESA podpořila tuto oblast investováním přibližně 50 mil. eur do vývoje technologií, podpory průmyslu v analýzách architektury systému a vyhodnocení obchodních případů pro servisování družic na oběžné dráze (IOS, In-Orbit Servicing). Podobně ESA investuje a rozjíždí nové kosmické dopravní služby, a to včetně kompletních komerčních transportních systémů „od A do Z“: do vesmíru, ve vesmíru a z vesmíru.

Nyní se ESA rozhodla uzavřít kontrakt v hodnotě 100 mil. eur k odstranění pozůstatku mise ESA z oběžné dráhy (ADRIOS – Active Debris Removal/In Orbit Servicing). Cílem programu ADRIOS je aktivně se podílet na vytvoření čistšího kosmického prostředí a demonstrovat kapacity pro odstraňování kosmického odpadu, stejně jako podpořit kapacity pro komerční služby na oběžné dráze pro potřeby institucionálního a soukromého sektoru. A to vše v souladu se strategií začít snižovat evropský podíl na kosmickém odpadu do roku 2030.

Výrobci družic na celém světě – od začínajících firem až po velké zavedené integrátory – se připravují na to, aby na svých družicích umožnili servisní zásahy v očekávání poptávky po těchto službách. Ta se vyvíjí právě prostřednictvím institucionálně podporovaných investic.

Do budoucna je cílem ESA podílet se na vytvoření a udržení nové poptávky v Evropě prostřednictvím nabízených služeb a podpora poptávky rozvíjejícího se trhu v širším kontextu komerčních služeb na oběžné dráze (IOS). Nová iniciativa a otevřená RFI je součástí výše uvedeného.

Cílem nové iniciativy je spojit poskytovatele služby a zákazníky v oblasti servisu družic využitím jedné nebo více servisních kapacit na oběžné dráze. Dále podpořit evropský kosmický průmysl v tom, aby získal unikátní pozici při vstupu na trh implementací výše uvedeného.

Zákazník a poskytovatel služeb by měli připravit servisní misi využívající orbitální servisní kapacity definované jako:

 • Převzetí řízení orientace a polohy na dráze (Attitude and Orbit Control System, AOCS): prodloužení životnosti zákaznické družice poskytnutím pohonné/orientační kapacity.
 • Montáž: Montáž, manipulace a/nebo demontáž částí družice.
 • Obnova: Obnovení služby nebo údržba družice nahrazením stávajících zastaralých nebo nefunkčních částí novými ekvivalentními.
 • Výroba: Výroba částí družice přímo na oběžné dráze ze surového materiálu a/nebo základních komponent dovezených ze Země, stejně jako recyklace přímo na orbitě.
 • Tankování: doplnění pohonných látek družici, která je v provozu.
 • Recyklace: Kapacita zpracování materiálů/součástí, které už jsou ve vesmíru, a to ze starších družic nebo kosmického odpadu, do využitelného surového materiálu pro výrobu nového vybavení/součástí.

Žádost o informace (RFI, Request for Information) je otevřená subjektům ze všech členských, spolupracujících a přidružených zemí ESA. ESA poskytne finance pro vývoj a implementaci služeb, a to jak pro poskytovatele služeb, tak pro jejich příjemce – v případě, že je příjemce z členské země ESA, ze státu přidruženého nebo spolupracujícího.

Zájemci by měli předložit návrh svého konceptu skrze Přihlašovací formulář (Submission Form), v němž vyplní všechna relevantní pole. Proprietární informace předložené v reakci na tuto RFI by měly být jasně označené.

Po dokončení první fáze vydá ESA ve druhé polovině roku 2021 poptávku IOSPR (In-Orbit Servicing Proposal Request). Na jejím základě vyhodnotí předložená řešení a udělí paralelní kontrakty v hodnotě 250 tisíc eur pro rozpracování návrhů. Na těchto základech pak ESA zamýšlí předložit návrh členským zemím na Radě ESA na ministerské úrovni v roce 2022 s výhledem na udělení kontraktu v roce 2023 na jednu nebo více servisních misí.

Požadavky na navrhovanou misi jsou:

 • SR-01: Setkání a zachycení operační zákaznické družice na oběžné dráze.
 • SR-02: Provedení servisního zásahu na oběžné dráze na zákaznické družice. Zásah by měl vylepšit nebo obnovit operační schopnost skrze jednu nebo výše servisních kapacit uvedených výše.
 • SR-03: Služba musí být v souladu s požadavky na zvládání kosmického odpadu dle ISO-24113:2019.
 • SR-04: Poskytnutí robustního obchodního modelu pro orbitální servisní služby po úvodní misi.
 • SR-05: Získání dopravy pro úvodní misi v souladu s politikou ESA, podle níž (i) mise s hmotností přes 200 kg a menší než 2,35 t jsou v souladu s nosičem Vega C, a (ii) mise s hmotností přes 2,35 t jsou v souladu s nosičem Ariane 6.

Podrobnější informace k výzvě jsou zde. Výzva je otevřena do 18. května 2021.

Rubriky