ESA a NASA spojují síly, aby pomohly pochopit klimatickou změnu

Sdílet:


Klimatická změna je bez diskuse největší výzvou týkající se životního prostředí, které dnes čelí globální populace. Aby byli schopni správně tento problém řešit, potřebují politici nejen přesné informace o tom, jak se svět právě teď mění, ale také předpovědi toho, co se může stát v budoucnosti. Jasná znalost toho, kterak se Země chová jako jeden systém je přitom základem všeho – a jednotlivé kousky komplexního puzzle povětšinou přicházejí z družic obíhajících naši planetu. Aby bylo zajištěno, že data z družic dálkového průzkumu budou využita co nejlépe, co nejširším způsobem a že z nich bude co největší přínos, zformovaly ESA a NASA strategické partnerství pro vědy o Zemi a klimatickou změnu.

Výkonný ředitel pro programy dálkového průzkumu Země v ESA Toni Tolker-Nielsen uvedl: „Jsme svědky efektů spojených s klimatickými změnami skrze růst teplot, zvyšování hladiny moří, tání ledovců a permafrostu. ESA i NASA mají vynikající nástroje a znalosti v oblasti pokročilých věd o Zemi, takže díky spolupráci můžeme všichni získat mnohem více.“

Partnerství bylo formalizováno v polovině července, když generální ředitel ESA Josef Aschbacher a administrátor NASA Bill Nelson podepsali Prohlášení o (společném) zájmu. Tento akt dláždí cestu ke globální odpovědi na klimatickou změnu, a to skrze monitorování Země a jejího prostředí kombinovanými prostředky využívajícími pozorování, výzkum a aplikace.

„Klimatické změna vyžaduje, aby každý přispěl svým dílem. Jde o globální výzvu, která vyžaduje akci – a to hned,“ uvádí administrátor NASA Bill Nelson. „NASA a ESA přenášejí tuto aktivitu do vesmíru, když vytváří bezprecedentní strategické partnerství v oblasti věd týkajících se Země. Tato dohoda nastaví standardy pro budoucí mezinárodní spolupráci, poskytne zásadní informace nezbytné pro řešení výzev spojených s klimatickou změnou a pomůže odpovědět na nejnaléhavější otázky týkající se naší planety ku prospěchu Spojených států, Evropy a celého světa.“

Není to přitom poprvé, co ESA a NASA spojují své síly. Týmy ESA a NASA už například spolupracovaly při terénním výzkumu v Arktidě, kde ověřovaly data získaná svými satelitními misemi CryoSat (ESA) a ICESat (NASA). Stejně tak pracovaly společně s dalšími partnery na nedávno vypuštěné misi Sentinel-6 systému Copernicus, která má dlouhodobě sledovat výšku hladiny světových moří.

V květnu oznámila NASA svoji observatoř ESO (Earth System Observatory), která začne novou sérii misí zaměřených na průzkum Země. Ty budou poskytovat klíčové informace, jež nás provedou světem klimatických změn, zvládání katastrof, boji s lesními požáry a pomohou vylepšit zemědělské procesy v reálném čase. Oznámení o strategickém partnerství tak doplňuje společné aktivity, které již probíhají na projektu ESO.

Krom toho ESA a NASA v současnosti definují nové gravitační misi, která má vrhnout nové světlo na základní procesy v zemském systému, jako je třeba koloběh vody. Bude například sledovat „výšku“ vody v různých lokalitách – pod zemí nebo v oceánech – abychom lépe pochopili rozložení vody a její přesuny.

Skrze nové strategické partnerství budou ESA a NASA zkoumat a vyvíjet nové způsoby, kterak spolupracovat, dosahovat synergii mezi svými aktivitami, koordinovat a kooperovat na strategických programových, vědeckých a politických zájmech, a identifikovat procesy, díky nimž budou moci pracovat efektivněji a rychleji.

Josef Aschbacher k tomu poznamenal: „Vesmír je bezpochyby nejlepším místem, odkud se dá měřit a monitorovat klimatická změna. Ale k řešení celého globálního problému je potřeba spojení sil. Právě proto je dnešní dohoda mezi našimi organizacemi tak kritická. Načasování je důležité, a to zvláště při pohledu na klimatickou konferenci COP26 v loňském roce, kde jsme měli možnost dále zapracovat kosmické aktivity jako integrální součást řešení, které je nutné ve spojitosti se zvládáním klimatických změn.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky