ESA a CNES podepsaly kontrakt na údržbu a modernizaci kosmodromu

Sdílet:


ESA se bude v letech 2020 až 24 podílet na údržbě, provozu a modernizaci evropského kosmodromu v Kourou (stát Francouzská Guayana).

Na setkání Rady ESA 16. prosince byl generálním ředitelem ESA Janem Wörnerem a prezidentem francouzské kosmické agentury CNES Jean-Yvesem Le Gallem podepsaný kontrakt nazvaný „Údržba Guajanského kosmického střediska v operační kondici na roky 2020 až 24, včetně modernizace základních služeb kosmodromu“.

Kontrakt jde ve stopách rozhodnutí přijatého na zasedání Space19+ týkající se financování evropského kosmodromu. Umožňuje ESA jednak podílet se na údržbě zařízení evropského kosmodromu tak, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost. A to včetně zajištění provozu tak, jak to ESA činí již od roku 1975. A jednak investovat do modernizace základny a do snižování jejích fixních nákladů.

Základna se skládá z budov a služeb uvnitř i vně kosmodromu, které jsou nezbytné pro zajištění startů. A to včetně bezpečnostních opatření.

Evropa ze svého kosmodromu vypouští tři typy raket: Ariane 5, Vega a Sojuz. Nadcházející rozšíření provozu o nosiče Ariane 6 a Vega-C je příležitostí přeorganizovat a obnovit vybavení evropského kosmodromu, aby ho bylo možné co nejlépe adaptovat na nové požadavky. V této souvislosti bude zařízení kosmodromu rozšířeno a zvýšena dostupnost služeb.

Nadcházející modernizace zařízení kosmodromu dovolí zlepšit jeho dostupnost a snížit náklady, stejně jako se zaměří na některé systémy s končící životností. Mezi ně patří rozvody vody nebo klimatizace a také síť pozemních komunikací. Půjde o modernizace realizované v rámci programu obnovy základních služeb kosmodromu.

Aby bylo možné dosáhnout cílů vyšší flexibility a zvláště pak snížení ceny, je nutná zásadní proměna operačního konceptu kosmodromu. Ta bude implementována přes kompletní renovaci včetně výstavby nového řídicího střediska pro centralizovaný dohled, které bude využíváno k řízení a monitorování základny. Operační aktivity pak budou automatizovány a tam, kde to bude možné, přijde ke slovu umělá inteligence.

ESA a CNES také plánují snížení nákladů za energii omezením závislosti na elektrorozvodné síti Francouzské Guayany a přechodem na „zelené“ a obnovitelné zdroje přímo v rámci základny. Tyto nové zdroje energie by měly v roce 2025 poskytovat 90 procent elektrické energie spotřebovávané na kosmodromu. Díky tomu se evropský kosmodrom stane čistší a dosáhne významného snížení operačních nákladů.

„Role ESA v údržbě a modernizaci evropského kosmodromu je kritické pro zajištění přístupu do vesmíru pro všechny zákazníky, zvláště pak pro evropské institucionální mise. Stejně tak se ESA aktivně snaží, aby byl kosmodrom udržitelnější,“ komentuje ředitel kosmické dopravy v ESA Daniel Neuenschwander.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky