ESA a Axiom Space uzavřely partnerství pro budoucí kosmický průzkum

Sdílet:


Evropská kosmická agentura ESA a Axiom Space podepsaly 1. října v Paříži Memorandum o porozumění, v jehož rámci budou zkoumat společné příležitosti v oblasti kosmických letů, vědy, techniky a komercionalizace vesmíru.

Mezi klíčové oblasti, které Memorandum o porozumění řeší, patří:

  • Širší spolupráce: Obě organizace vyjádřily záměr podporovat rozvoj vědy a techniky, potenciálně spolupracovat na misích společnosti Axiom Space na Mezinárodní kosmickou stanici a na aktivitách po ISS na nízké oběžné dráze Země.
  • Mise astronautů: Axiom Space je připravena podporovat cíle ESA pro institucionální mise astronautů a může asistovat při národních misích pro členské státy ESA. První ESA-sponzorovaná komerční mise na ISS s Axiom Space je Axiom-3, která je plánovaná na leden 2024. Letovým specialistou bude projektový astronaut ESA Marcus Wandt ze Švédska. Bude členem celoevropské čtyřčlenné posádky, která poletí pod vedení šéfastronauta firmy Axiom Michaela Lópeze-Alegríi.
  • Inovace v oblasti kosmických skafandrů: Evropské společnosti najdou příležitosti ke spolupráci na realizaci skafandrů Axiom EMU (Extravehicular Mobility Unit) a budou se podílet na různých fázích výcviku, provozu a údržby.
  • Výzkum a vývoj: Oba partneři budou hledat další výzkumné projekty na chystaných misích, zvyšovat evropskou roveň v robotice, umělé inteligenci, lékařství a humanitních vědách.
  • Přístup na stanici Axiom: Memorandum o porozumění otevírá dveře evropským misím na první komerční kosmickou stanici na světě, Axiom Station, která vznikne před koncem dekády. Dojde tak k podpoře příležitostí pro pilotované lety do vesmíru, výzkumu a rozvoje komerčních možností včetně budoucích evropských poskytovatelů dopravy nákladu a osob na stanici.

Memorandum o porozumění vstupuje v platnost okamžitě a jeho platnost je tři roky. Po vzájemné dohodě existuje možnost jeho prodloužení.

Obě organizace předpokládají, že partnerství nejenže podpoří pokrok v průzkumu a objevování vesmíru, ale také ducha mezinárodní spolupráce a inovace v rámci globální vesmírné komunity.

Generální ředitel Axiom Space Michael Suffredini spolupráci komentuje slovy: „Toto memorandum o porozumění začíná novou éru kosmické spolupráce. Společně s ESA cílíme na rozšíření našich schopností v pilotovaných letech, podporujeme vědecké inovace a rozšiřujeme přístup do vesmíru. Společně stavíme budoucnost, v ní se evropští astronauti pravidelně zapojují do misí Axiom Space a dále rozvíjejí naše průkopnické kosmické aktivity.“

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher k tomu dodává: „Naše spolupráce s Axiom Space představuje krok vpřed pro evropské kosmické podnikání. Kombinace inovativního přístupu Axiom Space ke kosmickým letům ve spojení s bohatými zkušenostmi a historií ESA vytváří nové příležitosti nejen pro vědecký a technický pokrok, ale také podhoubí pro udržitelný komerční kosmický ekosystém.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky