Dvojče roveru ExoMars začalo pozemskou misi na simulátoru Marsu

Sdílet:


Replika roveru ExoMars, která bude použita v operačním středisku ROCC (Rover Operations Control Centre) k podpoře výcviku na misi, byla sestavena a dokončila svoji první jízdu na simulátoru MTS (Mars Terrain Simulator) v ALTECu v italském Turíně.

Model roveru GTM (Ground Test Model) bude hrát kritickou roli v následujících měsících, kdy se operátoři začínají připravovat na přílet roveru Rosalind Franklinová do oblasti Oxia Planum na Marsu v červnu 2023.

GTM už má za sebou důležité testy přijímání příkazů ještě v době, kdy se nacházel v čisté místnosti Thales Alenia Space. Nyní byl plně sestaven na simulátoru MTS.

Aby bylo co nejlépe simulováno chování skutečného roveru Rosalind Franklinová na Marsu, je GTM „odlehčovaný“ speciálním zařízením tak, aby bylo dosaženo martovské gravitace. Gravitace na Marsu má oproti Zemi hodnotu zhruba třetinovou, takže dvě třetiny z 290 kg hmotnosti roveru jsou eliminovány systémem RUD (Rover Unloading Device) připojenému ke GTM ze stropu testovací plochy.

Operátoři roveru budou zkoušet celou řadu činností s replikou roveru: od pohybu v rozličném terénu až po rozložení jednotlivých vědeckých přístrojů.

Prvním úkolem ovšem bylo prosté popojíždění: pohyb na různém povrchu, zvládání nakloněné roviny, malý kopec nebo terén posetý kamery. Na vrcholu kopce navíc dostal rover příkaz pořídit panoramatický snímek.

Test přitom dláždí cestu pro mnohem pokročilejší aktivity, které proběhnou v následujících měsících. První jízda byla například provedena pomocí příkazů přímého pohonu, následovat bude test řízené jízdy: to znamená, že rover bude automaticky korigovat odchylky způsobené topografií a nerovností terénu, aby se neodchýlil více než 20 cm od vytyčené trasy. Později budou testovány pokročilejší funkce autonomního řízení, kdy bude rover samostatně používat svůj palubní počítač pro posuzování bezpečnosti terénu.

V následujících týdnech bude GTM využitý také pro testy vrtání. Rover ExoMars je unikátní v průzkumu planety Mars tím, že jako první bude schopný vrtat 2 metry pod povrch Marsu, aby zde odebral vzorky pro rozbor v sofistikované palubní laboratoři. Podpovrchové vzorky totiž budou obsahovat biomarkery (to je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek – pozn. překladatele) s vyšší pravděpodobností než povrchové, protože řídká atmosféra Marsu nabízí jen velmi chabou ochranu před radiací a fotochemickými reakcemi na povrchu. Poznání toho, zdali život kdy na Marsu existoval, je klíčovou otázkou planetární vědy – a zároveň středobodem celého programu ExoMars.

Středisko ROCC (Rover Operations Control Centre) je v organizaci ALTEC v italském Turíně.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky