Družicová komunikace pro bezpečnější a zelenější letectví

Sdílet:


V rámci programu, který využívá družicovou technologii Iris pro modernizaci řízení leteckého provozu a snížení uhlíkových emisí, proběhly první komerční lety.

Revoluční program Iris, který vede ESA a komunikační společnost Viasat, digitálně propojuje skrze družice piloty s řízením letecké dopravy. To dovoluje mnohem efektivnější směrování letů. Společně s úsporou času se předpokládá, že díky snížené spotřebě pohonných látek, budou zásadním způsobem snížené také emise oxidu uhlíku. To přispěje k cíli dosáhnout do roku 2050 nulových uhlíkových emisí, k čemuž právě ESA přispívá společně s partnery významným a měřitelným podílem.

Několik leteckých společností už projevilo zájem o systém Iris. Jedna z nich, easyJet, jako první uskutečnila let s použitím této technologie na trase Amsterdam – Milan. Iris bude postupně společností easyJet využíván čím dál více, když budou technologií vybavena v průběhu letošního roku další letadla.

Zásluhou využití družicové komunikace poskytuje Iris bezpečné, spolehlivé a rychlé širokopásmové spojení mezi piloty a řídicími letového provozu. To doplňuje stávající využití rádiových frekvencí, které v přeplněném evropském vzdušném prostoru už naráží na své hranice. Systém podporuje narovnávání letových tras, což vede ke zkrácení letové doby s menší spotřebou paliva a nižší produkci emisí. Z výhod systému budou těžit i pasažéři, kteří se dočkají kratších letových časů a menšího množství odkladů.

Iris je také v přední linii při nasazování iniciativy Single European Skies do praxe. Iniciativa Single European Skies se chce vypořádat s fragmentací evropského vzdušného prostoru, což by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti, kapacity, snížení ceny i dopadu na životní prostředí.

Ač je easyJet teprve první společností, která využívá Iris pro komerční lety, další evropské aerolinky se k tomuto kroku připravují. Jde například o italského národního dopravce ITA Airways, který už potvrdil svůj zájem přidat se k programu.

Systém Iris je připravený k expanzi mimo hranice Evropy. Pod názvem Iris Global bude v rámci další fáze projektu systému vyvinutý i k potenciálnímu využití dálkově ovládanými pilotovanými leteckými systémy. Protože tyto operují mimo vizuální dohled, získají podobné letouny výrazný bezpečnostní benefit z další vrstvy odolnosti, kterou družicová komunikace Iris nabídne.

Výkonný ředitel konektivity a bezpečné komunikace v ESA Javier Benedicto k tomu uvádí: „Tyto první komerční lety pod hlavičkou Iris staví Evropu pevně do popředí digitalizace a modernizace řízení letového provozu. Iris přináší hmatatelné přínosy komerční letecké komunitě a vůbec celé společnosti. Dovoluje snižovat emise oxidu uhlíku a eliminovat odklady v letecké dopravě výběrem efektivnějších letových cest.“

„Coby nástupce systému Iris, Iris Global, který byl spuštěný v roce 2022, má za cíl rozšířit přínosy systému mimo Evropu. To bude dosaženo skrze geografickou expanzi do Asie, USA, na Střední Východ nebo do Austrálie a také skrze rozšíření služby o nové letecké standardy ICAO, stejně jako o nová družicová komunikační řešení podporující budoucí řízení letového provozu strojů RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Jsme velmi hrdí, že můžeme tento historický mezník pro komerční leteckou dopravu sdílet s členskými státy ESA, které financovaly aktivity Iris a které budou technologii podporovat i v budoucnu.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky