Družice LEDSAT je na evropském kosmodromu před integrací s raketou Vega

Sdílet:


Členové studentského týmu LEDSAT doprovodili svoji družici a její adaptér na evropský kosmodrom ve Francouzské Guayaně. Toto zařízení bude nyní integrováno na raketu Vega, která se připravuje na start koncem léta.

Studenty doprovodili členové týmu „Fly Your Satellite!“ (Vypusť svoji družici!) z ESA. Tento program nabízí mladým vědcům a technikům příležitost navrhnout a postavit plně funkční družici třídy CubeSat, která je následně vyslána na oběžnou dráhu. Studenti za projektem družice LEDSAT jsou z římské Sapenzia University. Vedoucí studentského týmu LEDSAT Paolo Marzioli se přímo v Guayanském kosmickém středisku podělil o své dojmy: „Být zde je neskutečným zážitkem. Z každého kroku, kterým projdeme, se toho strašně moc učíme.“

Tým provedl několik důležitých závěrečných procedur, které jsou nezbytné před tím, než bude cenný hardware umístěný na raketu. Především došlo ke kontrole družice a jejího vypouštěcího zařízení, aby bylo jisté, že nedošlo k jakémukoliv poškození během dopravy z Brna. Proběhla pečlivá revize dopravních záznamů v kombinaci s revizí připravenosti k integraci (IRR, Integration Readiness Review). Vše nasvědčuje tomu, že LEDSAT je ve vynikající kondici. Důkladně byla zkontrolována elektrická propojení vypouštěcího zařízení s palubní elektronikou nosné rakety. Nakonec proběhly zkoušky mechanismu otevírání dvířek vypouštěcího zařízení.

Následně byla dvě vypouštěcí zařízení cubesatů (tzv. deployery), jeden z nichž obsahuje LEDSAT, instalována na každou startu vypouštěcího adaptéru. Míří opačnými směry, takže CubeSaty jsou umístěny na oběžnou dráhu od sebe pryč, aby se snížilo riziko kolize.

Hlavní pasažér rakety Vega, kterým je družice dálkového průzkumu Země pojmenovaná Pléiades Néo 4, bude na startovní adaptér integrovaná v řádu dní. Následně aerodynamický kryt zapouzdří jak ji, tak i vynášené CubeSaty – včetně LEDSATu. Celá sestava včetně startovního adaptéru a aerodynamického krytu se následně přesune na vypouštěcí rampu, kde bude instalována na vrchol rakety Vega. K tomu dojde několik dní před startem, aby byl ještě čas provést nezbytné zkoušky.

Raketa Vega pak odstartuje v polovině srpna s družicí LEDSAT na palubě.

Jednojednotkový CubeSat (1U) byl vyvinutý studenty ze Sapienza University v Římě s podporou Italské kosmické agentury (ASI, Agenzia Spaziale Italiana) v rámci programu IKUNS a University of Michigan, která asistovala při studii a vývoji LEDSATu.

Jak název LEDSAT naznačuje, CubeSat má na palubě LED, které může tým nechat po krátkou dobu blikat. Toto blikání bude pozorovatelné teleskopy s cílem zjistit možnosti využití LED pro optické sledování CubeSatů. Světlo bude tak slabé, že ho nebude možné vidět prostým okem, stejně jako nebude jakkoliv narušovat astronomická pozorování. Magnituda LED bude mezi 8 a 13, přičemž okem jsou pozorovatelné zdroje větší než 6. Stupnice magnitud je obrácená, což znamená, že čím vyšší je hodnota, tím méně jasný je objekt. Krom toho mohou být LED světla kdykoliv týmem LEDSAT vypnuta.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky