Družice Galileo dostaly zelenou na start

Sdílet:


Nový pár evropských družic systému Galileo získal zelenou na start. Minulý pátek revize připravenosti ke startu LRR (Launch Readiness Review) potvrdila, že satelity, podpůrné pozemní vybavení a zařízení pro zajištění úvodní fáze letu, stejně jako obslužné týmy, jsou připraveny ke startu v časných ranních hodinách ve čtvrtek středoevropského času.

Družice Galileo s čísly 27 a 28 jsou připraveny ke startu na nosiči Sojuz z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně dne 2. prosince v 1:31 h středoevropského času (místního času bude 21:31 h, ale teprve 1. prosince). Start bude možné sledovat živě na ESA Web TV.

„Páteční Revize připravenosti ke startu (LRR, Launch Readiness Review) potvrdila, že dvě obě družice ze závěrečné série dvanácti satelitů Galileo první generace, jsou připraveny k letu. A to za předpokladu, že do přípravy nezasáhnou žádné vnější okolnosti od nynějška do noci z 1. na 2. prosince,“ konstatoval manažer družic Galileo ESA Bastiaan Willemse, který se aktuálně nachází na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně. „Mezitím už začaly přípravy na startovní kampaň dalších dvou družic.“

Revize LRR je vedená ESA, přičemž se na ní podílí výrobce družic OHB, poskytovatel dopravních služeb Arianespace, operátor systému Galileo SpaceOpal, kosmická agentura EUSPA (EU Space Programme Agency) a Evropská komise, stejně jako Bezpečnostní akreditační rada (Security Accreditation Board) celého programu.

Šlo o poslední revizi před finální prověrkou RAL (Revue d’Aptitude de Lancement), kterou bude interně provádět společnost Arianespace a která se uskuteční v nejbližších dnech. Ta bude hodnotit status nosiče, startovací rampy a jejího vybavení, připravenost sledovacích zařízení, stejně jako stav družic a pozemní infrastruktury. Jejím výstupem bude – pokud bude vše v pořádku – souhlas se závěrečným odpočítáváním.

Družice dorazily do Francouzské Guayany počátkem října, kdy zároveň začala náročná předstartovní kampaň. Ta spočívala v kontrole kompatibility jednotlivých systémů, po ní následovalo tankování družic hydrazinovým palivem. To bude využíváno pro jejich manévrování na oběžné dráze během předpokládané dvanáctileté životnosti.

Nové družice doplní konstelaci 26 satelitů Galileo, které už jsou na oběžné dráze a které poskytují úvodní globální navigační služby (IS, Initial Services).

Půjde už o jedenáctý start družic Galileo za deset let. Další dvě vypuštění jsou pak plánovaná na příští rok. Poté systém Galileo dosáhne ve svých službách plné operační kapacity FOC (Full Operational Capability). Následovat bude vypuštění i zbývajících družic třetí řady, které v současnosti procházejí předletovými zkouškami v zařízeních firmy OHB a v testovacím středisku ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v Nizozemsku.

Souběžně s řadou Batch 3 a nadcházejícím dokončením vypuštění družic Galileo první generace (GFG, Galileo First Generation) probíhá vývoj generace druhé (GSG, Galileo Second Generation). Ta bude mít vylepšené navigační signály a schopnosti. S nasazením těchto satelitů se počítá od roku 2024.

Galileo je dnes nejpřesnější družicový navigační systém, který poskytuje služby více než dvěma miliardám uživatelů na světě.

Plná operační kapacita programu Galileo je řízena a financována Evropskou unií. Evropská komise, ESA a EUSPA (EU Agency for the Space Programme) podepsaly dohodu, podle níž má ESA za úkol navrhnout a vyvinout systém pro Evropskou komisi, zatímco EUSPA bude řídit jeho využívání a provoz. Stejně tak bude řídit a využívat systém EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). „Galileo“ je ochranná známka v databázi Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví (n° 002742237).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky